Gespecialiseerd in pluimvee

Het Gezondheidscentrum voor Pluimvee is een gespecialiseerde dierenartsenpraktijk met expertise op het gebied van de pluimveehouderij. Onze passie ligt in het begeleiden en adviseren van bedrijven die actief zijn in de pluimveehouderij in Nederland en Duitsland.

Integrale aanpak

Onze focus ligt op het verhogen van de gezondheidsstatus op vleeskuikenbedrijven. We kunnen dit alleen bereiken indien ook de toeleverende bedrijven zoals opfokbedrijven, vermeerderingsbedrijven, broederijen en voerleveranciers bij verbeteringstrajecten worden betrokken. Ook is het gebruikelijk om terugkoppeling vanuit de slachterij in onze adviezen mee te nemen. Een groot aantal knelpunten hebben namelijk een multifactoriële oorzaak, waardoor een integrale aanpak nodig is.

Innovatief

Een gedegen advies kan alleen gegeven worden als een correcte diagnose is gesteld. Hiervoor heeft het GvP een uitgebreid laboratorium ter beschikking. Verder staat het GvP bekend als innovatieve praktijk, waardoor met nieuwe technieken unieke verbeterprocessen kunnen worden opgesteld om de diergezondheid op een hoger niveau te brengen. Hierbij richten wij ons onder andere op de kwaliteit van de eendagskuikens, de voeding, de hygiëne, het klimaat en het vaccinatieprogramma.

Monitoring

Eén van de pijlers van de praktijk is het periodiek monitoren van de gezondheidsstatus. Wij doen dit door middel van bedrijfsbegeleiding, waarbij pluimveebedrijven periodiek wordt bezocht, dieren worden onderzocht, monsters worden genomen en geanalyseerd en resultaten met een streefwaarde worden vergeleken. Tenslotte wordt op grond van een uitgebreide dataset (bij voorkeur in samenwerking met toeleverende bedrijven) een plan van aanpak opgesteld.

Studie-activiteiten en nieuwsbrief

De kracht van de West-Europese pluimveehouderij is gelegen in het hoge kennisniveau, waardoor een hoge gezondheidsstatus kan worden verkregen. Het GvP draagt actief bij aan het vermeerderen van de kennis door het organiseren van veldstudies en het publiceren van de resultaten. Het GvP doet dit door het aanbieden van cursussen, studie-avonden, workshops. Verder publiceert het GvP  de onderzoeksresultaten regelmatig is een eigen nieuwsbrief, via internetkanalen of in landelijke vakbladen.

Onderzoekstal: Poultry Research Innovation Center (PRIC)

Sinds 2017 heeft het GvP een nieuw praktijkpand laten bouwen met een aparte onderzoekstal voor het uitvoeren van studies bij pluimvee. Het GvP en het PRIC dragen hierdoor actief bij aan een moderne, duurzame pluimveehouderij, waar innovaties op effectiviteit en praktische haalbaarheid worden getest. De studies die momenteel worden uitgevoerd hebben betrekking op nieuwe voedingsconcepten (probiotica, enzymen, samenstellingen, etc) en nieuwe huisvestingsconcepten (zoals ‘early feeding’, ‘on-farm hatching’, broedprocessen, etc) en de ontwikkeling van nieuwe producten ter verbetering van de diergezondheid en het dierenwelzijn.