Vogelgriep bij vleeskuikens
Het lijkt er sterk op dat het vogelgriepvirus in 2014 (weer) wordt verspreid door watervogels. Deze worden niet ziek, maar scheiden het virus wel uit via de mest. Het vogelgriep type N5H8 werd oorspronkelijk vastgesteld bij wilde eenden in Zuid-Korea. Deze wilde eenden broeden (net als de ‘Nederlandse’ wilde eenden) in Siberië, waardoor het virus overgedragen kan worden.
Op deze pagina vindt u meer informatie over de kenmerken van vogelgriep en hoe u vogelgriep op uw bedrijf zo goed mogelijk kunt voorkomen.

De kenmerken van vogelgriep zijn:
– Vogelgriep is een luchtweginfectie.
– Bij vleeskuikens is vogelgriep meestal onopvallend en vergelijkbaar met elke andere luchtweginfectie.
– Het typische eerste signaal van een vogelgriepinfectie is dat de kuikens / kippen sloom worden en geen geluid meer maken.
– Volwassen kippen met vogelgriep krijgen typische blauw-paarse kammen, lellen en poten
– Soms is er sprake van acute sterfte zonder symptomen.
– Besmette dieren scheiden het virus vooral uit via de mest, traanvloeistof en speeksel.

In het belang van de sector is het nodig om geïnfecteerde bedrijven zo snel mogelijk op te sporen en te ruimen.
– U bent als pluimveehouder verplicht om bij een mogelijke besmetting uw dierenarts te raadplegen. De criteria zijn:
– Meer dan 0,5% uitval gedurende 2 opeenvolgende dagen (met uitzondering van jonge kuikens tot 10 dagen).
– Meer dan 3% uitval in één week.
– Een daling van 5% van de water- of voeropname gedurende 2 opeenvolgende dagen.
– Bij algemene verschijnselen van dierziekten.
– Besmette pluimveebedrijven ontvangen alleen een schadevergoeding indien zij alle verplichtingen zijn nagekomen.

Preventieve maatregelen om zelf te nemen:
– Weer watervogels zoveel mogelijk van uw bedrijf.
– Zet het voorplein van de stallen af met een lint zodat er geen auto’s op kunnen rijden.
– Zorg dat het voorplein schoon blijft en ontsmet regelmatig het looppad dat u gebruikt.
– Maak het uzelf gemakkelijk door een “gloria-spuit” met Halamid klaar te zetten bij het lint.
– Plaats bij elke buitendeur een voetbad. Voeg Halamid toe als ontsmettingsmiddel en ververs dit elke dag.
– Laat de buitenschoenen bij de buitendeur staan en laat hier zoveel mogelijk buitenkleding achter.
– Kom met laarzen waarmee u in weilanden, akkers en langs sloten hebt gelopen niet bij de stallen.
– Stap over een hygiënedrempel in de voorruimte (reinig deze elke dag met Halamid).
– Desinfecteer eerst uw handen en doe in de hygiëneruimte (voor elke stal apart) een overall en handschoenen aan.
– Laat kadaveremmers in de stal staan en voer dode dieren af via plastic zakken naar de kadaverton.
– Intensiveer de ongedierte bestrijding en weer huisdieren van het voorplein.

Bezoekers:
– Moeten de auto bij de weg / voor het lint laten staan.
– Dragen beschermende kleding en doen daaroverheen de bedrijfskleding.
– Bulkauto’s desinfecteren de wielkasten, de banden en de vulslangen.
– Bij vertrek wordt beschermende kleding op het bedrijf achtergelaten.

Mocht u nog vragen hebben of hebt u Halamid of beschermingsmiddelen nodig, dan zijn wij u graag van dienst.