BLK-vleeskuikens vragen om groeisturing

Pluimveehouders met BLK-vleeskuikens vragen steeds vaker om diergeneeskundige begeleiding om het slachtgewicht op een gezonde manier binnen de staffel met de maximale uitbetaling te krijgen..

Het is de kunst om telkens het maximale rendement uit een koppel te halen. Een goede voederconversie is belangrijk, maar gaat meestal gepaard met een hoge daggroei. Hierdoor komt het slachtgewicht boven de staffel met de maximale uitbetaling, wat financieel nadelig is. Er zijn verschillende manieren om de groei te sturen. Hierbij is het handig om rekening te houden met de verschillende managementfactoren die de groei beïnvloeden. Verder is het goed om te beseffen dat vleeskuikenhouders op sommige factoren geen invloed hebben.

Te hoge slachtgewichten

In de praktijk zien we bedrijven die regelmatig op of boven de gewenste gewichtsstaffel uitkomen. Dit zien we vooral bij koppels van moederdieren die al wat ouder zijn. Het verschijnsel zien we daarom ook vaker bij ruikoppels. Oudere moederdieren leggen grotere eieren en de eendagskuikens zijn dan ook zwaarder dan die van jonge moederdieren. Koppels die starten met een hoger eendagskuikengewicht zullen sneller boven de groeicurve presteren en hebben daardoor meer kans om boven het gewenste slachtgewicht uit te komen.

Invloed van de moederdieren

Moederdieren kunnen ook op een andere manier de groeicurve van het vleeskuiken beïnvloeden. Als opfokkoppels boven de groeicurve opgroeien en zwaarder in productie komen, resulteert dat in zwaardere eendagskuikens. Ook de energie/eiwit-verhouding in het voer van moederdieren beïnvloedt de groei van het vleeskuiken. Een hogere energie/eiwit-verhouding resulteert in een lager eendagskuikengewicht en een hoger slachtgewicht en werkt dus een goede voederconversie in de hand.

Invloed van het voer

Het lijkt aantrekkelijk om via de samenstelling van het voer van de vleeskuikens de groei te sturen. Het verlagen van het eiwitgehalte door middel van het verdunnen van het rantsoen met extra tarwe is daarvoor een bekende aanpak. Een hoger tarwegehalte leidt echter tot een scheve verhouding in de nutriënten in het voer. Het aminozurenpatroon van tarwe past minder goed bij de behoefte van het kuiken, waardoor voerkrabben, verenpikken en kannibalisme kan optreden. Bovendien bevat tarwe een hoog percentage NSP’s (langketen koolhydraten), waardoor de viscositeit in de darm toeneemt en waardoor verteringsenzymen minder goed werken. Beide fenomenen werken een hogere voederconversie in de hand. Verder is het voor een voerleverancier ondoenlijk om voor elke vleeskuikenhouder een ander rantsoen samen te stellen.

Groeisturing

Pluimveehouders kunnen gebruik maken van de managementtools waar ze wel grip op hebben. De leefomgeving van het vleeskuiken bepaalt ook voor een groot deel het verloop van de groeicurve. Vleeskuikens die een ziekte doormaken gebruiken een deel van de nutriënten om de ziekte te overwinnen. Dit leidt vaak wel tot een lagere daggroei, maar ook tot een flink lagere voederconversie. Het is daarom financieel niet aantrekkelijk om bijvoorbeeld coccidiose wat meer toe te laten, om het slachtgewicht te verminderen. De groeicurve kan ook beïnvloed worden met andere managementtools. Hierbij kan gedacht worden aan diverse factoren in de leefomgeving van het vleeskuiken zoals de lichtintensiteit, het lichtschema, het klimaat, de beschikbaarheid van water en voer, de deeltjesgrootte van het voer (meel/kruimel/pellet), etc. Hierbij moet opgemerkt worden dat de vleeskuikens een continue toegang moeten hebben tot het voer en het water, maar dat bij voorbeeld wel gestuurd kan worden op de waterdruk en de hoogte van de drinklijnen.

Begeleiding

Elk spel heeft andere spelregels. Dat geldt ook voor het houden van BLK-vleeskuikens. Een verandering in het sturen van de groei van vleeskuikens kan leiden tot een vermindering van de diergezondheid of het dierenwelzijn. Een periodieke begeleiding van BLK-vleeskuikenkoppels door een dierenarts kan helpen om een goed technisch resultaat te behalen zonder op de diergezondheid of het dierenwelzijn in te leveren. Hierbij snijdt het mes aan beide kanten.