Het GvP heeft zich gespecialiseerd in de uitvoering van projectmatige onderzoeken. Deze worden georganiseerd om snel een opkomende ziekte of aandoening in beeld te brengen of om de effecten van nieuwe producten te kunnen beoordelen. De projecten worden in sommige gevallen opgezet met een farmaceutisch bedrijf of hogeschool/universiteit om gezamenlijk nieuwe inzichten te verkrijgen.

In de afgelopen jaren hebben wij projecten opgezet naar het voorkomen van coccidiose, reovirus, Mycoplasma, ILT, IB en Gumboro. Verder hebben wij ook onderzoek gedaan naar de toepassing van middenketenvetzuren om Enterococcen infecties te voorkomen, de toepassing van probiotica om een goede kuikenstart te kunnen realiseren en het toepassen van verschillende soorten startvoer om de botvorming te verbeteren.

De projecten worden vaak in samenwerking met studenten met de studierichting ‘diergeneeskunde’, ‘dier- en veehouderij’ of ‘biologie en medisch laboratoriumonderzoek’ uitgevoerd. Op die manier kunnen wij toekomstig talent voor de sector interesseren en kunnen wij een bijdrage leveren om onderwijs, onderzoek en praktijk beter op elkaar te laten aansluiten.

In sommige gevallen worden nieuwe producten eerst in onze onderzoekstal op kleine schaal ingezet, waarna bij een gunstige resultaat het product op grotere schaal wordt getest. Op die manier komen de positieve effecten direct voor de deelnemende partijen beschikbaar.