Het GvP is een innovatieve praktijk die graag meewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe producten en concepten. Hiervoor heeft het GvP in 2017 de onderzoekstal “Poultry Research & Innovation Center” ontwikkeld. In de onderzoek stal zijn 6 afdelingen ingericht waarin onafhankelijk van elkaar onderzoeken met pluimvee kunnen worden uitgevoerd. In elke afdeling bevinden zich 24 grondhokken waarbij elk grondhok 20 kippen/kuikens kan huisvesten. Hierbij worden de praktijkomstandigheden zoveel mogelijk nagebootst. In opdracht van bedrijven de farmaceutische of pluimvee sector worden nieuwe producten en concepten onderzocht op effectiviteit. Hiervoor worden bij voorbeeld op dag 0, 14, 28 en 35 het lichaamsgewicht en de voeropname geregistreerd. Ook de drinkwateropname kan worden bijgehouden. En in overleg is dit basis-onderzoeksprogramma aan te vullen met individuele wensen.

Eén van de concepten die onderzocht wordt, is het on-farm hatching concept. Hierbij plaatsen we de eieren op dag 18 in de grondhokken en onderzoeken we welke factoren van invloed zijn op de uitkomst en een goede kuikenstart. Andere onderzoeken die veel worden uitgevoerd hebben betrekking op nieuwe additieven voor pluimvee en de vervanging van niet-duurzame grondstoffen door meer duurzame grondstoffen. Op die manier dragen wij ons steentje bij aan een verdere verbetering van de diergezondheid en de duurzaamheid van de sector.

Mocht u vragen hebben over de onderzoeken in onze stal, dan kunt u dit aangeven via info@pric-emmen.nl