Gerwin Bouwhuis, dierenarts, GvP EmmenGerwin Bouwhuis (dierenarts) studeerde af als dierenarts in 1997 met als differentiatie landbouwhuisdieren. Als snel ontwikkelde hij een voorkeur voor de begeleiding van pluimveebedrijven en praktijkmanagement. Vanuit deze interesse volgde hij internationale congressen en was hij een aantal jaren bestuurlijk actief bij de Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde, onder andere als voorzitter van de Groep Pluimveewetenschappen. Naast zijn werk studeerde Gerwin bedrijfskunde om ook op directie- en managementniveau professioneel te kunnen werken. Gerwin is als erkend pluimveedierenarts opgenomen in het GVP-register van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, het IKB-register van het Productschap voor Pluimvee & Eieren en het register voor Approbationhouders van het Bundesministerium in Hannover. Als dierenarts-eigenaar is Gerwin de eindverantwoordelijke voor de organisatie en de kwaliteit van de geleverde diensten. In de praktijk houdt hij zich vooral bezig met bedrijven met gezondheidsstoornissen en het optimaliseren van de diergezondheid.

Hugo Martin (dierenarts)

Mariska de Haan (paraveterinair dierenarts-assistente)

Ali Yagci (analist BSc) studeerde Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek bij de Saxion Hogeschool in Deventer. Zijn afstudeerproject voerde hij uit bij de afdeling microbiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het project richtte zich op het voorkomen van de bepaalde darmbacteriën bij de mens. Sinds 21 november 2016 is Ali werkzaam bij het GvP als analist. Zijn werkzaamheden bestaan uit het uitvoeren het bacteriologisch onderzoek, bloed-, mest- en drinkwateronderzoek . Zijn kennis en ervaring bij het kweken en determineren van darmbacteriën sluiten goed aan bij de strategie van het GvP om de darmgezondheid van pluimvee te verbeteren.

Stefan Sloots (analist)

Petra Tieben, assistente binnendienstPetra Tieben (dierenarts-assistente) volgde een opleiding voor boekhouding en voor dierenarts-assistente. In 2000 startte Petra haar werkzaamheden als dierenarts-assistente bij de praktijk van Gerwin. In de praktijk houdt Petra zich vooral bezig met de boekhouding, de facturatie, het beantwoorden van de telefoon en het uitvoeren van bestellingen. Daarnaast beheert Petra de inkoop en onderhoudt ze de contacten met de leveranciers . Aangezien Petra van Duitse origine is, onderhoudt ze ook de contacten met de Duitse authoriteiten en is ze verantwoordelijk voor de Duitse praktijkvestiging in Rütenbrock.