Het vleeskuiken is een belangrijk onderdeel van de wereldwijde voedselketen. Door genetische vooruitgang en de verbetering van de voeding en de huisvesting is de groeicapaciteit van het vleeskuiken gestegen, terwijl er steeds minder bijkomende stoornissen zijn (zoals broos beenwerk en buikwaterzucht). Net als topsporters behoeven vleeskuikens dan ook professionele begeleiding. Het GvP heeft zich op deze professionele begeleiding toegelegd.

Het leven van het vleeskuiken bestaat uit een aantal aaneengesloten fasen, waarin specifieke groeiprocessen plaatsvinden. In de eerste levensweek staat vooral de overgang van de opname van de dooierrest naar de vertering in het maagdarmkanaal centraal. In de daaropvolgende weken is het van belang dat het skelet zich goed ontwikkelt, dat het immuunsysteem optimaal wordt voorbereid op mogelijke infecties en ontwikkelt zich het verenkleed. In de laatste weken vindt vooral de groei van de muskulatuur (borst- en pootspieren) plaats.

Deze ontwikkeling kent een optimaal verloop mits de omstandigheden optimaal zijn. In de praktijk blijkt echter, dat de omstandigheden niet altijd optimaal zijn. Elke tekortkoming leidt tot minder goede resultaten, wat weer een negatief effect heeft op de gezondheidstatus en het bedrijfsresultaat. Het GvP volgt dit ontwikkelingsproces door regelmatige monitoring van het koppel vleeskuikens, waardoor risico’s tot een miminum worden beperkt.

Hiermee functioneert het GvP als onafhankelijk kenniscentrum in het netwerk van pluimveehouders, broederijen, voerleveranciers en slachterijen. Door het monitoren van de prestaties van de vleeskuikens op daggroei, voederconversie, uitval en afkeur kan een goed inzicht verkregen worden in de risicofactoren die op de verschillende bedrijven spelen. Denk hierbij aan het gebruik van antibiotica dat, als vangnet bij het optreden van dierziekten, zeer sterk aan banden wordt gelegd. Het is daarom onze eerste prioriteit om te werken aan het verhogen van de gezondheidsstatus van vleeskuikens en het minimaliseren van risicofactoren die die diergezondheid van de vleeskuikens zouden kunnen schaden.

Het optimaliseren van de omstandigheden van het vleeskuiken (diermanagement en hygiëne) en investeringen in diergezondheid (vaccins en supplementen) zijn kostprijsverhogend. Dit kan worden terugverdiend door het terugdringen van het gebruik van antibiotica en het verbeteren van de prestaties. In dit dynamische krachtenspel wil het GvP een onafhankelijk expert zijn om samen met de pluimveehouder te bezien op welke wijze het diermanagement op zijn pluimveebedrijf moet worden aangepast om nu en in de toekomst op verantwoorde en rendabele wijze vleeskuikens te kunnen blijven houden.