Het gezondheidsniveau van de pluimveehouderij in West-Europa staat op een hoog peil. Dat komt vooral door het hoge kennisniveau in alle schakels van de pluimveehouderij. Het GvP draagt actief bij aan het verhogen van het kennisniveau door het organiseren van nascholingen zoals studie-avonden, workshops, thema-bijeenkomsten, cursussen en trainingen.

De studie-avonden worden jaarlijks een aantal malen georganiseerd. Tijdens zo’n studie-avond wordt een actualiteit besproken en in sommige gevallen draagt een externe spreker een steentje bij. Tijdens de recente studie-avonden zijn onder andere het vóórkomen van IB veldinfecties en de afkeurproblematiek naar aanleiding van ‘wooden breast’ en rugspierontsteking besproken.

De workshops geven de deelnemers de gelegenheid zelf aan de slag te gaan. Dit gebeurt meestal in de sectieruimte van het GvP. In sommige gevallen is het gemakkelijker om bepaalde problemen te begrijpen indien er zelf mee gewerkt is. U kunt hierbij denken aan de workshop ‘reiniging en desinfectie’ waarbij de effecten van de verschillende reinigingsmiddelen en desinfectiemiddelen werd doorgenomen. Een andere workshop had betrekking op het ontstaan van voetzoollaesies. Naar aanleiding van deze workshop heeft het GvP de ‘preventiewijzer voetzoollaesies’ ontwikkeld.

De cursussen worden meestal in de wintermaanden georganiseerd. Dit betreft dan een reeks van avonden waarbij aan het eind een deelnamecertificaat wordt uitgereikt. Eén van de cursussen werd gehouden aan de hand van het boek ‘Vleeskuikensignalen’. Gedurende de cursus werden per avond een aantal hoofdstukken besproken, en werden verschillende thema’s groepsgewijs besproken.

De trainingen worden meestal georganiseerd voor groepen van 8 tot 15 personen. U kunt hierbij denken aan een buitendienst van een broederij of voerleverancier. Ook ontvangen wij buitenlandse groepen. Momenteel hebben wij de volgende drie cursussen (ook in het Engels of Duits) beschikbaar:

  • ‘algemene pluimveegezondheid’
  • ‘anatomie en ziektekunde van het maagdarmkanaal’
  • ‘anatomie en ziektekunde van het immuunsysteem’

Mocht u geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan één van deze studie-avonden, workshops, cursussen of trainingsdagen, dan kunt u dit aangeven via info@gvp-emmen.nl