In de moderne pluimveegeneeskunde speelt het laboratoriumonderzoek een grote rol. Natuurlijk is het belangrijk om bij ziekte-uitbraken snel de ziekteverwekker te kunnen vaststellen en om met een gevoeligheidstest een behandeling te kunnen instellen. De laatste jaren verschuift het onderzoek zich steeds meer van de curatieve naar de preventieve diergeneeskunde, waarbij periodiek monsters worden onderzocht om het risico op een ziekte-uitbraak of subklinische aandoening te voorkómen.

Wij kunnen u het volgende laboratorium onderzoek aanbieden:

  • Bacteriologie – om infecties te onderkennen en te kunnen behandelen
  • Bloedonderzoek – bij virusinfecties of bij problemen met botontwikkeling
  • Drinkwateronderzoek – om risico’s vanuit het drinksysteem te kunnen uitsluiten
  • Hygiëne onderzoek – ter controle van de reiniging en desinfectie
  • Mestonderzoek – op aanwezigheid van coccidiose en dysbacteriose
  • Virusonderzoek – om het vaccinatieschema up-to-date te houden
  • Voeronderzoek – om een juist voerschema te kunnen hanteren

Verder voeren wij regelmatig projectmatig veldonderzoek uit om de veldsituatie snel te kunnen inventariseren bij een ziekte-uitbraak. Dit gebeurde al bij uitbraken van Gumboro, IB en ILT. Na een snelle inventarisatie organiseerden wij vervolgens een bijeenkomst voor alle belanghebbenden in de regio, zodat de uitbraken door een eenduidige aanpak snel de kop konden worden ingedrukt.