Verwarmingskosten besparen met een goed klimaat

Een goed klimaat gaat verder dan het eenmalig instellen van de klimaatcomputer. Installateurs kennen vaak wel de standaardinstellingen, maar elke stal reageert anders op de verschillende jaargetijden. Het is daarom belangrijk om het stalklimaat regelmatig te controleren. Rookpatronen en een geijkte klimaatmeter zijn hierbij een handig hulpmiddel.

Ventileren m.b.v. lengteventilatie
In de praktijk kom je regelmatig situaties tegen waarbij op verwarmingskosten kan worden bespaard.In dat geval wordt vaak gewerkt met een te lage onderdruk. Dit verschijnsel zien we vooral bij koud en vochtig weer. De binnenkomende koude lucht valt hierbij vrij snel op de kuikens, waardoor de kuikens het koud krijgen en waardoor ze in groepen gaan liggen. De meeste pluimveehouders corrigeren dit door de staltemperatuur te verhogen. Deze hogere staltemperatuur leidt vervolgens (bij dezelfde ventilatiecapaciteit) tot hogere verwarmingskosten en dat is ongewenst.

Warme luchtbel bovenin de stal
Opgewarmde lucht stijgt op, waardoor er zich bovenin de stal een ‘bel’ met warme stallucht bevindt. Iedereen die wel eens op een ladder in een stal met kippen heeft gestaan, weet dat. De problemen ontstaan als de onderdruk te laag is. De binnenkomende koude buitenlucht wordt dan niet vermengd met de warme stallucht bovenin de stal, waardoor de koude stallucht direct bij de kuikens terecht komt. Het gevolg is dat de kuikens in groepen of banen gaan liggen. Verder zien we vaak dat het strooisel op koudere plekken in de stal dichtslaat en dat hier natte plekken ontstaan. Bijstrooien heeft in dat geval niet veel zin als de oorzaak niet wordt verholpen. Een deel van de kuikens zal hierdoor voetzoollaesies ontwikkelen. Een verstoord klimaat leidt daardoor niet alleen tot verhoogde verwarmingskosten, maar ook tot een verminderd dierenwelzijn.

Een te lage onderdruk leidt tot hogere verwarmingskosten

Het effect van luchtsnelheid
De lucht die via de inlaatventielen de stal binnenkomt heeft een vrij hoge snelheid, namelijk zo’n 8 meter per seconde. Stromende lucht heeft een lagere gevoelstemperatuur dan stilstaande lucht. In stallen met een lage onderdruk zal de lucht tussen de kuikens een hogere luchtsnelheid hebben, waardoor het gevoelsmatig kouder is. De gewenste luchtsnelheid op kuikenniveau is ongeveer 0,1 meter per seconde per week leeftijd. Als voorbeeld: bij kuikens van 3 weken leeftijd is de maximale luchtsnelheid dus 0,3 meter per seconde. U kunt dit gemakkelijk controleren door een rookpatroon op een omgekeerde emmer tussen de kuikens plaatsen. Dit om brandgevaar te voorkómen.

Met een correcte onderdruk bespaart u op verwarmingskosten en verbetert u het dierenwelzijn. Zo snijdt het mes aan beiden kanten.