Continue Monitoring van de Diergezondheid

Het is om meerdere redenen belangrijk om uw pluimvee gezond te houden. Ten eerste leidt gezond pluimvee tot gezonde bedrijfsresultaten, maar het is ook nodig om het imago van onze sector te verbeteren. Als pluimveevlees in de supermarkt gezien wordt als een goed alternatief in vergelijking met andere eiwitbronnen, dan is dat goed voor de afzet en uiteindelijk goed voor iedereen in de sector. Het is daarom belangrijk om diergezondheid continu te monitoren.

In de meeste productiebedrijven wordt de kwaliteit van het product op verschillende plaatsen in het productieproces gemeten. Verstoringen in het productieproces leiden tot een ongewenst eindproduct, wat een groot financieel risico kan opleveren. Het houden van vleeskuikens kan ook gezien worden als een 6 weeks (reguliere vleeskuikens) of 8 weeks (conceptkuikens) productieproces. Een onopgemerkte storing in de diergezondheid in de tweede levensweek kan in dat geval leiden tot een afwijkend eindgewicht, een verhoogde voederconversie of verhoogde afkeur. In de praktijk zien we vaak dat bedrijfsproblemen langzaam ontstaan. Dat wil zeggen dat de infectiedruk zich ronde na ronde langzaam op een bedrijf opbouwt, waardoor het pas in een laat stadium wordt opgemerkt. Deze ontwikkeling wordt ook wel bedrijfsblindheid genoemd.

Continue monitoring van dierziekten is nodig om bedrijfsblindheid te voorkómen.

Het verdient aanbeveling om de diergezondheid te monitoren en de resultaten van deze monitoring concreet te vergelijken met een referentie standaard. Deze methode wordt ook wel benchmarking genoemd. De resultaten van een koppel kunnen hierbij vergeleken worden met de resultaten van de vorige koppel, maar ook met de resultaten van andere bedrijven met vergelijkbare omstandigheden.  Als bij voorbeeld de verschillende orgaansystemen periodiek worden beoordeeld, dan kan snel worden vastgesteld op welke fronten een afwijking van de norm wordt vastgesteld. Er kan dan snel worden ingegrepen, waardoor de schade zo klein mogelijk wordt gehouden en waardoor bij voorbeeld voor de volgende koppel maatregelen genomen kunnen worden.

Health Tracking System (HTSi) van Elanco

Op het gebied van continue monitoring van dierziekten is het GvP een samenwerking aangegaan met Elanco. Dit bedrijf heeft een database met diergezondheidsgegevens van bedrijven in binnen- en buitenland. De sectiegegevens worden per orgaansysteem anoniem ingevoerd. Bij de secties worden ruim 30 gezondheidsparameters beoordeeld en in de database ingevoerd. Met het programma dat er bij hoort (Health Tracking System) kan vervolgens in een rapport worden weergegeven op welke gebieden een verbetering mogelijk is. Het systeem richt zich hierbij niet alleen op de gezondheid van het maagdarmkanaal, maar ook de bloedcirculatie, de immuniteit, de ademhaling en het skelet. 

Bedrijven die deel willen nemen kunnen 2 stallen in de monitoring van GvP & Elanco opnemen. In deze stallen wordt dan 2-3 per ronde een sectie uitgevoerd. De pluimveehouder ontvangt daarna een overzichtelijk rapport, zodat hij zijn sectieresultaten kan vergelijken met die van andere (anonieme) bedrijven. Het diermanagement kan zo snel en efficiënt worden aangepast en blijft een goede diergezondheid continu in het vizier.

Gerwin Bouwhuis,
Pluimveedierenarts bij het GvP in Emmen