Bedrijfs begeleiding

Gezonde dieren presteren beter. De begeleiding door het GvP richt zich daarom op het gezond houden van pluimvee. Het GvP doet dit door middel van periodiek bedrijfsbezoek, waar gezondheidskenmerken en risicofactoren voortdurend worden gecontroleerd.

Een goed advies kan alleen gegeven worden als alle factoren in overweging mee worden genomen. Daarom begint een advies bij een koppelinspectie in de stal, beoordeling van de voeding, de huisvesting en het klimaat en aanvullend onderzoek zoals een sectie en aanvullend laboratoriumonderzoek.

Het GvP stuurt met name met natuurlijke producten die het immuunsysteem van de kip ondersteunen. Ook een afgewogen vaccinatieprogramma, gebaseerd op laboratoriumuitslagen, draagt hier aan bij.