Gezondheidsstoornissen vormen een bron van zorgen voor pluimveehouders, omdat dit het financieel resultaat en hun arbeidsvreugde negatief beïnvloedt. Veel gezondheidsstoornissen zijn tegenwoordig multifactorieel, dat wil zeggen dat meerdere redenen gezamenlijk de oorzaak zijn van het probleem. Deskundig onderzoek en advies is hierbij noodzakelijk.

Mogelijk herkent u één of meer van onderstaande problemen:
  • Te hoog medicijngebruik ten gevolge van slijm in de luchtwegen, verteringsstoornissen of kreupelheid;
  • Tegenvallend aflevergewicht met te hoge voederconversie;
  • Een steeds weer terugkomende dip in de voeropname;
De hierboven genoemde problemen vormen een belangrijke oorzaak van financiële schade. Zeker in tijden waarin voerprijzen hoog zijn en de voerwinst onder druk staat, is het van belang goede technische resultaten te realiseren. Wij hebben veel ervaring met het oplossen van bovengenoemde (multifactoriële) problemen. Een periode van intensieve begeleiding en gedegen laboratoriumonderzoek zal soms nodig zijn om alle risicofactoren boven water te krijgen.

Our team