Jonge dieren ontwikkelen afweerstoffen nadat ze in aanraking zijn gekomen met een virus. Dat geldt ook voor vleeskuikens. Veldvirussen zijn echter ziekteverwekkend. Ze kunnen de kuikens zodanig verzwakken, dat ze er ziek van worden. Daarom is het verstandig de jonge kuikens op tijd te vaccineren tegen deze virusinfecties. Na de vaccinatie bouwen de vleeskuikens afweerstoffen op, die hen beschermen tegen de infecties.

Gezonde vleeskuikens presteren beter (foto: GvP)
Gezonde vleeskuikens presteren beter (foto: GvP)

Het vaccinatieprogramma
Afhankelijk van de infectiedruk op het vleeskuikenbedrijf en de aanwezigheid van infecties in de omgeving van het vleeskuikenbedrijf stelt het GvP samen met de pluimveehouder een vaccinatieprogramma op. Dit vaccinatieprogramma is er op gericht de vleeskuikens te beschermen tegen infecties, waardoor ze niet ziek worden en goede prestaties kunnen realiseren. De kosten wegen op die manier ruimschoots op tegen de voordelen van een koppel die netjes de groeicurve kan volgen.

De uitvoering
Entstoffen voor pluimvee vallen onder het zogenaamde UDA-regime. Dat wil zeggen dat de pluimveehouder onder bepaalde voorwaarden de vaccinatie zelf mag uitvoeren. Veel pluimveehouders kiezen ervoor om de spray-vaccinatie te laten uitvoeren door het GvP. Het GvP heeft voor de uitvoering van de vaccinatie namelijk de juiste apparatuur en bovendien de benodigde ervaring om de vaccinatie correct en zorgvuldig uit te voeren. De Gumboro vaccinatie wordt meestal door de pluimveehouder zelf verricht.

De controle
Om te kunnen beoordelen of de vaccinatie juist is uitgevoerd en/of om te zien welke veldinfecties hebben plaatsgevonden, kan bloedonderzoek worden uitgevoerd. Ook kunnen keel- of cloaca-uitstrijkjes worden genomen om het virus te kunnen aantonen. Dit onderzoek vindt plaats met behulp van zogenaamd PCR-onderzoek. Het GvP heeft hiervoor een goede samenwerking met externe laboratoria.