Elk vleeskuikenbedrijf is anders. Daarom is er geen algemeen advies mogelijk om op alle bedrijven zo optimaal mogelijk te vleeskuikens te houden. Het GvP levert daarom geen algemene adviezen, maar maatwerk. De bedrijfsbegeleiding is daarbij speciaal afgestemd op de wensen van de pluimveehouder. De één wenst zo weinig mogelijk begeleiding en doet zoveel mogelijk zelf, terwijl de ander juist het voordeel inziet van intensieve begeleiding en/of besteedt het liefst zoveel mogelijk uit.

Bedrijfsbegeleiding (foto: GvP)
Bedrijfsbegeleiding (foto: GvP)

Pluimveehouders zijn het er wel snel over eens dat bedrijfsblindheid ongewenst is. Daarom is een goed contact met de dierenarts noodzakelijk. Bovendien schrijft de Diergeneesmiddelenwet voor, dat de toepassing van entstoffen en antibiotica op voorschrift van een dierenarts moet gebeuren. Verder verplicht de IKB-regeling dat het ‘overschoentjes lopen‘ en het bloedtappen door een dierenarts moeten gebeuren. Het ‘overschoentjes lopen’ mag overigens ook door medewerkers van een Hosowo-instantie gebeuren. De medewerkers Fedde Boonstra en Jan Boersma zijn geregistreerd in het Hosowo-register als erkende monsternemers. Het GvP is namelijk ook als Hosowo-instantie geaccrediteerd.

De meeste pluimveehouders kiezen voor wekelijkse bedrijfsbegeleiding. Naast de verplichte bedrijfsbezoeken komen dan een aantal extra bedrijfsbezoeken, waardoor het GvP de ontwikkeling van het koppel vleeskuikens nauwkeurig in de gaten kan houden. Veel problemen ontstaan al in een vroeg stadium. Hoe sneller een probleem kan worden onderkend, hoe sneller er kan worden bijgestuurd. Om het antibioticumgebruik te kunnen verminderen, is het van het grootste belang dat de kuikens gezond blijven. Het tijdig onderkennen van risico’s, het bijsturen van het diermanagement en een eventuele behandeling met supplementen is daarbij van groot belang. Tijdens het bedrijfsbezoek wordt daarom aandacht besteed aan de vleeskuikens, het stalklimaat en technische resultaten (van de stalkaart en de stalcomputer).

Het GvP heeft een drie praktijkauto’s uitgerust met een mobiel laboratorium. Hierdoor kunnen bepaalde onderzoeken al op het vleeskuikenbedrijf worden uitgevoerd, waardoor de pluimveehouder niet lang hoeft te wachten op de resultaten van het onderzoek. Bovendien scheelt het de pluimveehouder tijd, omdat hij niet met kuikens naar de praktijk hoeft te komen. Een ander groot voordeel is dat de dierenarts het stalbeeld heeft gezien en weet welk soort kuikens worden onderzocht. Drie zieke kuikens in een doos hoeft tenslotte nog niet te betekenen dat de hele stal ziek is.

Digitaal ingestelde vleeskuikenhouders laten het GvP begeleiding op afstand uitvoeren. Hierbij kan het GvP via een portal inloggen in de managementcomputer van het pluimveebedrijf. Op deze wijze houdt het GvP op afstand een oogje in het zeil. Twee zien tenslotte meer dan één…