Kippen zijn topsporters en hebben een goede begeleiding nodig. Steeds meer bedrijven laten zich daarom routinematig begeleiden. Bij de begeleiding worden streefwaarden vastgesteld en wordt structureel gekeken op welke manier de diergezondheid verbeterd kan worden. Op die manier worden risico’s tijdig onderkend, waardoor het gebruik van antibioticum wordt voorkómen.

Doordat wij op veel bedrijven in de pluimveesector komen, merken wij ongewenste ontwikkelingen snel op, waardoor de technische resultaten verbeteren en de arbeidsvreugde omhoog gaat.

De begeleiding bestaat onder andere uit het monitoren van vaste indicatoren op het gebied van dierziekten, klimaat, huisvesting en voeding, waardoor wij tijdig kunnen aangeven op welk gebied aanpassingen nodig zijn om de gewenste resultaten te kunnen (blijven) behalen.

Verder bieden wij projectmatige begeleiding aan indien een bedrijf een bepaald (ziektekundig) probleem wil oplossen of een nieuwe innovatie wil implementeren. Dat geldt zowel voor pluimveebedrijven, broederijen, voerfirma’s als slachterijen.