In deze agenda vindt u een beknopt overzicht van de activiteiten van het GvP.