ACTUALITEITEN

Oktober 2013: Landbouwrelatiedagen Evenementenhal Hardenberg
Op 22, 23 en 24 oktober 2013 nam het GvP deel aan de Landbouwrelatiedagen in de Evenementenhal in Hardenberg, namelijk in de pluimveehal op standnummer 549. Tijdens deze beurs informeerden wij diverse pluimveehouders over ons product-assortiment en onze nieuwe benaderingswijzen om ziektedruk te verminderen en het diermanagement te optimaliseren.

Oktober 2013: GvP Nieuwsbrief 4e kwartaal
De tweede nieuwsbrief ligt op te mat. Hierin vindt u informatie over een nieuwe methode om eendagskuikens op te vangen, waarbij het gebruik van antibiotica wordt teruggedrongen. Verder vindt u informatie over nieuwe producten van het GvP, waaronder een product dat coccidiose infecties vermindert (Immunicox) en een product met een pijnstillende en eetlust-stimulerende werking (Acti-Fyt). Verder vindt u informatie over diverse activiteiten van het GvP voor het komende seizoen.

September 2013: Praktijkonderzoek Enterococcen
Gedurende 6 weken wordt bij GvP een praktijkonderzoek uitgevoerd door diergeneeskunde-student Dawn Reinhoudt. Ze zal in samenspraak met pluimveehouders de risicofactoren voor het optreden van enterococcen infecties in beeld brengen. Met de uitkomst hiervan verwacht het GvP pluimveehouders nog beter te kunnen adviseren bij het terugdringen van enterococcen infecties.

Juli 2013: GvP Nieuwsbrief 3e kwartaal
De eerste nieuwsbrief van het GvP is een feit. Eind juli 2013 ontvingen pluimveehouders en andere relaties van het GvP deze niewsbrief. Het GvP wil met dit initiatief kennis en ervaring delen om hiermee de stand van de gezondheidszorg op pluimveebedrijven in de regio naar een hoger niveau te tillen. Hiermee verwacht het GvP bij alle betrokkenen betere resultaten, een lager antibioticumgebruik en meer arbeidsvreugde te realiseren.

Juli 2013: Enterococcen
In samenwerking met één van haar toeleveranciers heeft het GvP een methode ontwikkeld die zou moeten leiden tot een lagere Enterococcen-problematiek. De methode wordt op dit moment op een aantal bedrijven toegepast om te zien of deze methode kan leiden tot een verminderd antibioticumgebruik op ‘enterococcen-gevoelige’ bedrijven.

Mei 2013: Gumboro
De Gumboro epidemie lijkt nog niet voorbij te zijn. Wij adviseren daarom om zorgvuldig te blijven vaccineren. Het virus kan namelijk nog steeds actief zijn. Vooral het transporteren en uitrijden van pluimveemest is een groot risico voor een Gumboro infectie. Verder blijft het van belang om de spreiding in de titers bij de eendagskuikens te blijven beoordelen. In sommige gevallen is het namelijk beter om 2x te vaccineren.

Heeft u vragen over bovenstaande onderwerpen, dan kunt u deze mailen naar: g.bouwhuis@gvp-emmen.nl .