GvP op de LIV Hardenberg
GvP op de LIV Hardenberg

Het GvP fungeert als kenniscentrum voor pluimveehouders (en derden). Het organiseert daarom regelmatig doelgerichte activiteiten. Deze activiteiten zijn vooral bedoeld om pluimveehouders voor te bereiden op ontwikkelingen die hen in de toekomst te wachten staan. Daarnaast biedt het GvP haar klanten nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden, zodat ze het diermanagement (en daarmee de gezondheid) op hun pluimveebedrijf verder kunnen verbeteren. Op deze wijze levert het GvP een positieve bijdrage aan de rentabiliteit en continuïteit van het pluimveebedrijf. 

De komende maanden zal het GvP weer een aantal workshops en een studiedag houden.

Januari-Februari: Workshops stalreiniging en -desinfectie
Maart: Excursie naar een X-treck stal en broederij op 2 maart 2015
April-Mei:Workshop preventie voetzoollasessies

De exacte data worden nog bekend gemaakt. Mocht u zich op voorhand al willen opgeven voor een workshop dan kunt u zich aanmelden via e-mail: info@gvp-emmen.nl

Onderstaand vindt u een overzicht van de activiteiten die het GvP heeft gehouden, zoals:

  • studieavonden;
  • excursies;
  • workshops.

29 januari 2015. Workshops “stalreiniging & -desinfectie” Leeuwarden
Programma voor 29 januari 2015 bij het GvP in Leeuwarden
– 14.00 Aanvang
– 14.10 Inleiding over kenmerken van ziekteverwekkers bij vleeskuikens (Gerwin Bouwhuis van het GvP)
– 14.45 Presentatie over stalreiniging en -desinfectie door dierenarts Kristof van Hoye (Panagro)
– 15.30 Pauze
– 16.00 Practicum in het laboratorium van GvP
– 16.30 Sluiting en uitreiking deelnamecertificaten

22 januari 2015. Workshops “stalreiniging & -desinfectie” Emmen
Op verzoek van de pluimveehouders heeft het GvP een workshop over “stalreiniging & -desinfectie” gehouden. De workshop werd op donderdagmiddag gehouden in de praktijk in Emmen .
We zijn begonnen met een theoretisch deel en eindigden met een practicum. En natuurlijk was er voldoende tijd om ervaringen uit te wisselen.

Het programma voor 22 januari 2015 bij het GvP in Emmen luidde als volgt.
– 14.00 Aanvang
– 14.10 Inleiding over kenmerken van ziekteverwekkers bij vleeskuikens (Gerwin Bouwhuis van het GvP)
– 14.45 Presentatie over stalreiniging en -desinfectie door Rob Veugen (Veugen Bedrijfshygiëne)
– 15.30 Pauze
– 16.00 Practicum in het laboratorium van GvP
– 16.30 Sluiting en uitreiking deelnamecertificaten

21-23 oktober 2014. Landbouwrelatiedagen Intensieve Veehouderij in Hardenberg.
De Landbouwrelatiedagen in Hardenberg vonden dit jaar plaats op 21, 22 en 23 oktober. Ook dit jaar was het GvP van de partij. We stonden in de pluimveehal op beursstand 525.

Het GvP ontwikkelde een uniek programma om enterococcen infecties terug te dringen. Het programma is ontwikkeld voor de opvang van de eendagskuikens. Dit programma wordt inmiddels op veel bedrijven met succes toegepast. Op de beurs konden bezoekers vernemen hoe het in elkaar steekt.

Verder had het GvP een speciale beursactie: bij inlevering van de actiekaart ontvingen 100 geselecteerde relaties een schenkkan met ingebouwde weegschaal. Met deze schenkkan kunnnen vloeistoffen afgemeten worden, maar kunnen ook poedervormige producten afgewogen worden. Ideaal dus voor een juiste toepassing van diergeneesmiddelen of supplementen.

25 september 2014. Studiedag over ILT & X-Treck van Vencomatic (Duits)
De Nederlandse en Duitse pluimveehouderij staat sterk doordat het gekenmerkt wordt door kennis en innovatie. Het GvP wil graag een bijdrage leveren aan deze ontwikkeling en nodigde pluimveehouders en vertegenwoordigers hierbij uit om deel te nemen.

Tijdens deze thema-avond is er aandacht besteed aan ILT. In het gebied rondom Haren en Meppel raakten steeds meer vleeskuikenbedrijven besmet met ILT. Gerwin Bouwhuis van het GvP legde uit hoe de problemen met ILT zijn ontstaan, hoe ILT bij pluimvee er uit ziet en welke schade het kan veroorzaken. Verder ging hij in op het bestrijdingsplan dat het GvP gezamenlijk met integraties en enkele andere dierenartspraktijken heeft opgesteld.

Tevens besteedden wij aandacht aan één van de meest actuele innovaties in de vleeskuikenhouderij: namelijk het X-treck systeem van Vencomatic. Bij dit systeem komen eendagskuikens in de stal van de vleeskuikenhouder uit het ei. Deze wijze van ‘uitkomen’ heeft voor het vleeskuiken grote voordelen en de resultaten van dit systeem lijken dan ook veelbelovend.

Het programma luidde als volgt:
– Gerwin Bouwhuis (GvP): ILT bij vleeskuikens
– Gerwin Bouwhuis (GvP): De ontwikkeling van embryo tot eendagskuiken
– Patrick Gloudemans (Vencomatic): On-farm hatching, de juiste uitkomstdag voor een verbeterde vleeskuikengezondheid en de eerste praktijkresultaten met X-treck

De deelname was uitsluitend na aanmelding via info@gvp-emmen.nl.

17 juni 2014. Studiedag over X-Treck van Vencomatic
De Nederlandse pluimveehouderij staat sterk doordat het gekenmerkt wordt door kennis en innovatie. Het GvP wil graag een bijdrage leveren aan deze ontwikkeling en nodigde pluimveehouders en vertegenwoordigers hierbij uit om deel te nemen.

Tijdens deze themadag besteedden wij aandacht aan één van de meest actuele innovaties in de vleeskuikenhouderij: namelijk het X-treck systeem van Vencomatic. Bij dit systeem komen eendagskuikens in de stal van de vleeskuikenhouder uit het ei. Deze wijze van ‘uitkomen’ heeft voor het vleeskuiken grote voordelen en de resultaten van dit systeem lijken dan ook veelbelovend.

Het programma luidde als volgt:
– Gerwin Bouwhuis (GvP): De ontwikkeling van embryo tot eendagskuiken
– Pieter de Gouw (Vencomatic): On-farm hatching, de juiste uitkomstdag voor een verbeterde vleeskuikengezondheid
– Fons Romme (Vencomatic): De eerste praktijkresultaten met X-treck

De deelname was uitsluitend na aanmelding via info@gvp-emmen.nl.

 

28 januari 2014. Workshop Preventie Voetzoollaesies
Bij vleeskuikenbedrijven geldt de score van de voetzoollaesies als criterium voor de toegestane bezetting in kg/m2. Het is daarom een belangrijke factor die de rentabiliteit van het vleeskuikenbedrijf bepaalt. Het streven naar een optimale voetzoollaesiescore is nog niet zo eenvoudig als vaak wordt gedacht. Tijdens het workshop kregen de deelnemers informatie over het ontstaan van de voetzoollaesies en de classificatie daarvan. Een practicum in de sectieruimte van het GvP maakte deel uit van de workshop. De deelnemers konden hierbij zelf aan de hand van sectiemateriaal een betere inschatting maken van de aard en de ernst van voetzoollaesies. Na de pauze werden met behulp van de GvP Preventiewijzer Voetzoollaesies de risicofactoren voor voetzoollaesies besproken. De deelnemers waren van diverse afkomst, waardoor een interessante uitwisseling van ervaringen plaatsvond.
Mocht u geïnteresseerd zijn: de workshop wordt nog een aantal keren herhaald op dinsdagmiddagen. Er wordt gewerkt in kleine groepen. Deelname is uitsluitend mogelijk na aanmelding.

10 december 2013. GvP Symposium “Kansen voor de vleeskuikenhouderij”
De vleeskuikenhouderij staat aan de vooravond van grote veranderingen. Deze veranderingen zijn nodig om in de toekomst op een verantwoorde en rendabele wijze vleeskuikens te kunnen blijven houden. Een goed imago van de pluimveesector is namelijk nodig om voldoende draagvlak te houden in de samenleving en daarmee een voorwaarde voor het voortbestaan van de sector. Tijdens hett symposium zullen diverse sprekers hun standpunt toelichten, zodat pluimveehouders een afgewogen keuze kunnen maken, welk type vleeskuikenhouderij op hun bedrijf het best kan worden toegepast. Het GvP verwacht hiermee een nuttige bijdrage te leveren aan een gezonde en rendabele vleeskuikenhouderij. Toegang uitsluitend na aanmelding.

22-24 oktober 2013. Landbouwrelatiedagen Intensieve Veehouderij in Hardenberg.
Tijdens de LIV in Hardenberg had het GvP in de pluimveehal een beursstand op nr. 549. Deze beursstand had als doel om relaties te onderhouden en om nieuwe contacten met pluimveehouders en andere ketenpartners aan te gaan. Tijdens de beurs introduceerde het GvP de nieuwe productcatalogus, waarin de supplementen met het “eigen label” van het GvP staan weergegeven. In deze catalogus wordt bij elk product achtergrondinformatie gegeven, zodat de producten in de juiste situatie kunnen worden ingezet en daardoor beter tot hun recht komen. Bezoekers van de stand konden deelnemen aan een prijsvraag, waarbij het gewicht van een standbeeld “haan” geraden kon worden. De winnaars ontvingen een luxe bodywarmer.

22 juni 2013. Studieavond bij Gasthof Robben in Hebelermeer voor Duitstalige relaties. Aanvang 19.30 uur.
Gumboro blijft in de grensstreek een voortdurend gespreksonderwerp. Omdat er veel vragen zijn over een goede preventie besteedde Gerwin Bouwhuis, dierenarts bij GvP, veel aandacht aan de risicofactoren die er voor zorgen dat de ziekte van Gumboro nog niet zo eenvoudig onder controle te krijgen is. De tweede presentatie werd gehouden door Bert Janssen, productspecialist bij Trouw Nutrition. Hij legde uit welke effecten hittestress hebben op het vleeskuiken en hoe vleeskuikenhouders de schade ( door een lagere daggroei en sterfte) zoveel mogelijk kunnen beperken.

4 juni 2013. Studieavond bij GvP in Emmen. Aanvang 19.30 uur.
Het voortdurend uitbreken van nieuwe infecties met de ziekte van Gumbor0 blijft een belangrijk onderwerp van gesprek. Daarom organiseert het GvP een bijeenkomst over deze ziekte. Er zal o.a. uitgelegd worden hoe het komt dat de ziekte zelfs kan uitbreken in gevaccineerde koppels. Verder zal besproken worden welke maatregelen het best genomen kunnen worden om de kans op een infectie zo klein mogelijk te houden. Sprekers zijn Rik Koopman, werkzaam als internationaal dierenarts bij MSD/Intervet en Gerwin Bouwhuis, werkzaam als dierenarts bij GvP. Deelname uitsluitend op uitnodiging en na voorafgaande aanmelding.

4 maart 2013. Studieavond bij Gasthof Robben in Hebelermeer voor Duitstalige genodigden. Aanvang 19.30 uur.
Vanwege de toenemende coccidiosedruk op sommige bedrijven zal op deze avond aandacht worden besteed aan het bestrijden van coccidiose-infecties. Hierbij zal vooral in worden gegaan op de vaccinatie tegen coccidiose. Het GvP heeft recent goede resultaten behaald met behulp van een vernieuwde vaccinatiemethode. De achtergronden van coccidioseinfecties en de resultaten van de vernieuwde vaccinatie methode zullen worden besproken. Deelname uitsluitend na aanmelding.

16 februari 2013. Voorlichtingsavond bij de Landwirtschaftskammer van het Landkreis Emsland in Meppen. Aanvang 19.30.
Dhr. Gerwin Bouwhuis van GvP is uitgenodigd om voor de vleeskuikenhouders uit het Landkreis Emsland een presentatie te houden. De titel luidt: “Leistungsverbesserungen in der Hähnchenmast – Das drehen an vielen grossen und kleinen Schrauben”. Bouwhuis vertelt over de vele instrumenten die vleeskuikenhouders kunnen gebruiken om de technische resultaten te kunnen verbeteren. Hiermee krijgen vleeskuikenhouders meer grip op het diermanagement. De opkomst overtreft de verwachtingen: niet alleen vleeskuikenhouders, maar ook voerleveranciers, dierenartsen en de landelijke pers zijn van de partij.

30 januari 2013. Studie-avond bij GvP in Emmen. Aanvang 19.30 uur.
Drs. Merlijn Kense, pluimveedierenarts bij de Gezondheidsdienst voor Dieren, spreekt over het onderzoek naar de oorzaak van enterococcenproblemen. Kense beschrijft het ziektebeeld van de kreupelheid door enterococcen en het ziekteverloop in het lichaam. Verder legt Kense wat het onderzoek inmiddels heeft opgeleverd en welk onderzoek er nog volgt. Na de pauze spreekt dhr. Otto van Tuijl, technisch directeur van Aviagen EPI, over de start van Ross 308 eendagskuikens tot een leeftijd van 10 dagen. Van Tuijl vertelt over de ontwikkeling van het jonge vleeskuiken en de eisen die het diermanagement gesteld worden. Verder geeft Van Tuijl de consequenties aan van tekortkomingen in het management, zoals bij voorbeeld een te koude stalvloer, wat een groot effect heeft op de uniformiteit, voederconversie en daggroei.

6 november 2012. Studie-avond bij het GvP in Emmen. Aanvang 19.30 uur. Drs. Wim de Leeuw, dierenarts en projectleider bij de nVWA, bespreekt het masterplan voor de pluimveehouderij. In dit plan is besloten op welke wijze de sector een reductie in het antibioticumgebruik zal realiseren. De Leeuw legt uit welke knelgevallen in de praktijk ontstaan en vertelt over de reductie die inmiddels is gerealiseerd. Verder wordt ingegaan op de termen dagdoseringen  en behandeldagen per dierjaar. Na de pauze geeft dhr. Gerwin Bouwhuis, dierenarts bij GvP, een inleiding over de problematiek rondom voetzoollaesies bij vleeskuikens. Hierbij wordt speciale aandacht geschonken aan de risicofactoren die het ontstaan van voetzoollaesies kunnen beïnvloeden.

19 september 2012. Studie-avond bij zaal Bi Scherp in Haren-Rütenbrock voor Duitstalige relaties. Aanvang 19.30 uur.
Drs. Gerwin Bouwhuis, dierenarts bij GvP, houdt een presentatie over voetzoollaesies bij vleeskuikens. Op grond van Europese richtlijnen worden op slachterijen de voetzoollaesies vastgesteld. Ontstekingen van de voetzool veroorzaken verslechtering van het dierwelzijn en verminderen de technische resultaten. Een internationaal onderzoek van Bouwhuis bij dierenartsen in Denemarken, Duitsland en België bracht nuttige informatie naar voren. Tijdens de presentatie zijn de invloed van het soort strooisel (o.a. turf), diermanagement, drinkwaterprogramma’s, lichtprogramma’s, voeding, raskeuze en vele andere interessante aspecten besproken. Vooral het zogenaamde Deense schema blijkt in de praktijk goede resultaten op te leveren.

Excursie GvP naar Kanters
Excursie GvP naar Kanters

9 mei 2012. Excursie naar Kanters Special Products in Lieshout. Van 8.30 tot 21.00 uur.
Tijdens deze excursie wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling en productie van voedingsupplementen (zoals zuren, oliën en prebiotica) voor pluimvee. In een presentatie wordt de ontwikkeling van het bedrijf Kanters gedemonstreerd. Vervolgens worden de werkingsmechanismen van voedingsupplementen uitgelegd. Hierna volgt een rondleiding door het laboratorium, de productiehal en het magazijn van Kanters. Ook wordt een bezoek gebracht aan de Bavaria bierfabriek, die naast het bedrijf van Kanters is gevestigd. Op de terugweg wordt gezamenlijk gedineerd bij kiprestaurant Piri-piri in Rouveen.

28 februari 2012. Studie-avond bij het GvP in Emmen voor Nederlandstalige relaties. Aanvang 19.30 uur.
Drs. Joep Bolwerk, dierenarts bij MSD (voorheen: Intervet), spreekt over de ontwikkeling van de darmflora bij vleeskuikens en de toepassing van probiotica. Onderzoek heeft aangetoond dat de toepassing van probiotica de gezondheid en de resultaten bevordert en het antibioticumgebruik kan terugdringen. Na de pauze spreekt dhr. Joost Straathof van JS Water over drinkwaterkwaliteit in de pluimveehouderij. Straathof heeft in samenwerking met Brabant Water onderzoek gedaan naar de drinkwaterkwaliteit op pluimveebedrijven, waarbij nuttige informatie boven tafel is gekomen. Deelnemers van de studie-avond ontvangen een gratis checklist voor de drinkwaterkwaliteit.

14 februari 2012. Studie-avond bij het GvP in Emmen voor Duitstalige relaties. Aanvang 19.30 uur.
Dr. Uwe Frackenpohl, nutritionist bij Miavit, houdt een presentatie over pluimveevoeding. Hij vertelt over de samenstelling, de problemen bij de bereiding en gevolgen van bepaalde samenstellingen voor de groei van het vleeskuiken. De invloed van het inmengen van tarwe in pluimveevoeding wordt een belangrijk discussiepunt. Hierna vertelt dhr. Dennnis Klein Koerkamp, account manager bij Kanters Special Product, over het nut van toevoegingen aan het drinkwater van vleeskuikens. Hierbij wordt speciaal ingegaan op de toevoeging van zuren(mengsels) en de hygiëne van drinklijnen.

31 mei 2011. Studie-avond bij het GvP in Emmen voor Duitstalige relaties. Aanvang 19.30 uur.
Drs. Gerwin Bouwhuis, dierenarts bij GvP, bespreekt de Europese Vleeskuikenrichtlijn en de impact die dit heeft op de vleeskuikenhouders. Hierbij wordt speciale aandacht besteed aan de uitvalsnormen en het antibioticumgebruik.
Na de pauze spreekt drs. Rogier van Leeuwen, dierenart bij Lohmann Animal Health, over de toepassing van l-carnitine en de voordelen die dit kan hebben. Van Leeuwen vergelijkt hierbij de prestaties van een vleeskuiken met die van een topsporter.

17 mei 2011. Studie-avond bij het GvP in Emmen voor Nederlandstalige relaties. Aanvang 19.30 uur.
Drs. Gerwin Bouwhuis, dierenarts bij GvP, spreekt over mogelijkheden om het antibioticumgebruik terug te dringen. Hierbij gaat hij met name in op vaccinatieschema’s en de toepassing van nieuwe supplementen.
Verder spreekt drs. Rogier van Leeuwen van Lohmann Animal Health over een veldstudie waarin het gebruik van l-carnitine bij vleeskuikens is onderzocht. Deze werkzame stof beïnvloedt de werking van de lever en andere vitale organen, waardoor het stofwisseling van het vleeskuiken verbeterd wordt en waardoor de technische resultaten verbeterd kunnen worden.