De praktijk & het team

Het GvP in Emmen is een gespecialiseerde pluimveepraktijk, die zich bezig houdt met het gezond houden van pluimvee op bedrijven in Noord-Nederland en Duitsland. Het GvP verricht verder intensief samen met broederijen, voerleveranciers en slachterijen om te komen tot een optimaal resultaat, waar alle partijen van profiteren.

Het GvP maakt hierbij dankbaar gebruik van de ervaring die opgedaan wordt in de onderzoeksstal van het Poultry Research & Innovation Center, dat naast de praktijk van het GvP gelegen is.

Bij het GvP werkt een team van dierenartsen, paraveterinairen, een analisten, assistenten en studenten. De focus ligt hierbij niet alleen op de gezondheid, maar ook bij bedrijfsgebonden factoren zoals de voeding, het klimaat, de huisvesting en het diermanagement.

Een goede kennis van het vleeskuiken is een must voor een goed resultaat. Het GvP organiseert daarom regelmatig cursussen en studiedagen, waar oplossingen voor actuele problemen in de sector worden besproken.