Weer ILT infecties in de regio nlende

Aan de Duitse zijde van de grens ter hoogte van Ter Apel is de ziekte ILT vastgesteld. Het GvP toonde door middel van een pcr test op één van de bedrijven het ILT virus aan. Er schijnen inmiddels ook twee andere bedrijven verdacht te zijn. ILT veroorzaakt bij vleeskuikens ernstige luchtweginfecties en zorgde ruim een jaar geleden voor grote economische schade in deze regio.

Medewerkers van het GvP enten ILT bij broederij Probroed

Medewerkers van het GvP enten ILT bij broederij Probroed

ILT is een virusziekte. Het virus dat de infectie veroorzaakt is waarschijnlijk een vaccinvirus dat van opfokdieren naar vleeskuikens is overgegaan. Het gevolg is dat het virus steeds virulenter wordt, waardoor het meer schade veroorzaakt aan de luchtwegen.

Dierenarts Bouwhuis nam vorige week monsters om een ILT infectie uit te kunnen sluiten. De klinische symptomen wezen er op dat moment echter wel op dat er ILT in het spel zou kunnen zijn. PCR onderzoek toonde ILT virus aan.

In overleg met de pluimveehouder is besloten om het volgende koppel eendagskuikens te vaccineren tegen ILT. De ervaring leert namelijk dat het moeilijk is om na een korte leegstand van het ILT virus af te komen. Bij besmettingen met ILT is het namelijk wenselijk om minimaal twee weken leeg te staan om een dubbele reiniging en desinfectie te kunnen uitvoeren. Met behulp van de ILT vaccinatie proberen pluimveehouder, dierenarts en broederij om de ILT infectie in de kiem te smoren.

Dankzij de goede samenwerking met broederij Probroed en de farmaceutische bedrijven MSD en Ceva kon binnen enkele dagen een subcutane vaccinatie worden ingepland. In tegenstelling tot enkele jaren geleden kunnen eendagskuikens met een vaccin van MSD worden geïnjecteerd. Ceva levert hiervoor de injectiemachines.

Elk kuiken wordt individueel geïnjecteerd met 0,2 ml vaccinvloeistof. De vaccinatie is daardoor erg arbeidsintensief en relatief duur. Een uitbraak van een ILT infectie levert echter meer schade op. Zeker als hierdoor een epidemie, zoals enkele jaren geleden, ontstaat. In die periode hebben pluimveehouders in onderling overleg besloten bepaalde bedrijven leeg te laten staan, zodat het ILT virus niet van bedrijf naar bedrijf kon overgaan.

ILT virus wordt mogelijk via de wind en via de kadaverophaaldienst verspreid. Wij raden dan ook aan om de kadavertonnen alleen in de leegstand te laten ledigen. Het is dan ook aan te bevelen een grote kadaverkoeling aan te schaffen, zodat de kadaverophaaldienst maar weinig langs hoeft te komen. Verder adviseren wij om besmette mest afgedekt te vervoeren en afgedekt op te slaan.

Meer info vindt u op: http://www.gvp-emmen.nl/dierziekten/ilt-2/