December 2015: Landelijk antibiogram voor pluimvee nlende

Het bestrijden van bacteriële infecties bij pluimvee is gelukkig steeds minder vaak nodig. Door innovaties op het gebied van diermanagement, vaccinatie, voeding en huisvesting blijken bacteriële infecties namelijk steeds minder vaak voor te komen. Om het gebruik van antibiotica zo verantwoord mogelijk te maken is door de GD een pilot opgezet: landelijk antibiogram.

Antibiogram

Antibiogram

Kwaliteit van bacteriologisch onderzoek
In het laboratorium van het GvP wordt dagelijks bacteriologsich onderzoek uitgevoerd. Dit varieert van eenvoudig bacterologisch onderzoek  zoals dat nodig is om E.coli en stafylococcen te kweken tot het wat complexere onderzoek naar enterococcen en salmonella. Om zeker te zijn of de uitslagen van het GvP overeenkomen met een referentielaboratorium, worden regelmatig bacterie-stammen opgestuurd naar de GD. Het voordeel voor het GvP is dat zekerheid wordt verkregen over de kwaliteit van het eigen onderzoek en het voordeel voor de GD is dat met deze bacterie-stammen een landelijk antibiogram kan worden gemaakt.

Landelijk antibiogram
De GD ontvangt op die manier meerdere bacteriestammen van verschillende soorten bacteriën. Van deze bacteriestammen kan de GD met een nieuwe methode (de micro-dilutie test) het resistentiepatroon vaststellen. Dit is als het ware het zelfde als het antibiogram dat in de praktijk wordt uitgevoerd, maar dan met een andere methode. De uitslagen van deze testen worden vervolgens met elkaar vergeleken. Op deze manier kan een goede indruk worden verkregen hoe het resistentiepatroon van de verschillende bacteriesoorten zich landelijk ontwikkeld. De uitkomsten hiervan worden door de praktijken gebruikt als leidraad voor te toepassing van antibiotica en dienen verder als verificatie voor de kwaliteit van het eigen laboratorium.