De eerste Nieuwsbrief van het GvP nlende

Onze nieuwsbrief is een feit. Eind juli 2013 ontvingen pluimveehouders en andere relaties van het GvP deze niewsbrief. Het GvP wil met dit initiatief kennis en ervaring delen om hiermee de stand van de gezondheidszorg op pluimveebedrijven in de regio naar een hoger niveau te tillen. Hiermee verwacht het GvP bij alle betrokkenen betere resultaten, een lager antibioticumgebruik en meer arbeidsvreugde te realiseren.