Wintercursus “Vleeskuikensignalen’ bij GvP nlende

Een gezond pluimveebedrijf begint met gezonde dieren. In deze praktijkgerichte cursus wordt de theorie uit het boek "Vleeskuikensignalen" vertaald naar praktische toepassingen voor het vleeskuikenbedrijf.

Aanleiding
Het runnen van een pluimveebedrijf wordt steeds complexer. In de afgelopen jaren hebben pluimveehouders keuzes moeten maken. Bij voorbeeld voor welk vleeskuiken-marktconcept ga ik produceren? Welke methode kies ik om energie te besparen? Hoe verminder ik het antibioticumgebruik op mijn bedrijf? Welk soort strooisel past het best in mijn bedrijfsvoering? En op welke manier kan ik het meest efficiënt werken? Het verbeteren van de technische resultaten en het economisch rendement staat bij deze vragen centraal. Gedegen kennis van het vleeskuiken is hierbij een belangrijke voorwaarde om de juiste afwegingen te kunnen maken.

Doelstelling
Het moderne vleeskuiken, of het nu een regulier vleeskuiken is of een trager groeiend vleeskuiken is, komt het best tot zijn recht onder bepaalde omstandigheden. In deze cursus leert u welke factoren invloed hebben op de prestaties van het vleeskuiken. U kunt hierbij denken aan de invloed van kuikenopvang, voeding, drinkwater, klimaat en dierziekten. Verder leert u hoe u de kennis in de praktijk kunt toepassen, zodat u weloverwogen keuzen kunt maken bij uw dagelijkse werkzaamheden in de stal.

Inhoud
De cursus wordt gehouden aan de hand van het boek "Vleeskuikensignalen". Net zoals in het boek wordt het leven van het vleeskuiken naar leeftijd behandeld. In elk van de vier avondsessies worden telkens meerdere hoofdstukken behandeld.

Programma groep 1
-20 november 2018: Hoofdstuk 1-2: Signalen, huisvesting & klimaat, reiniging & desinfectie
-18 december 2018: Hoofdstuk 3-5: Voorbereiding, start, groei en ontwikkeling
-15 januari 2019: Hoofdstuk 6-7: Darmgezondheid en ademhaling
-19 februari 2019: Hoofdstuk 8-10: Pootkwaliteit, eindgroei, slacht en invloed moederdieren

Programma groep 2
-27 november 2018: Hoofdstuk 1-2: Signalen, huisvesting & klimaat, reiniging & desinfectie
-11 december 2018: Hoofdstuk 3-5: Voorbereiding, start, groei en ontwikkeling
-8 januari 2019: Hoofdstuk 6-7: Darmgezondheid en ademhaling
-5 februari 2019: Hoofdstuk 8-10: Pootkwaliteit, eindgroei, slacht en invloed moederdieren

Indeling
-Aanvang om 19:00 uur met koffie en koek
-Bespreking van de theorie aan de hand van het boek "Vleeskuikensignalen"
-Pauze
-Praktische toepassing van de theorie / practicum in de sectiezaal
-Afsluiting rond 21:30 uur

Doelgroep
De wintercursus "Vleeskuikensignalen" is bedoeld voor pluimveehouders, medewerkers van vleeskuikenbedrijven en erfbetreders.

Prijzen
Pluimveehouders en hun medewerkers betalen € 49,90 (inclusief boek);
Niet-pluimveehouders betalen € 295,00 (inclusief boek);
Betaling t.n.v. Gezondheidscentrum voor Pluimvee BV, rek.nr. NL36 INGB 0677 6971 47

Locatie
Gezondheidscentrum voor Pluimvee, James Cookstraat 10, 7825 AN Emmen, tel. 0591-613908

    Svp uw functie aankruisen
  • Telefoonnummer