Nieuwbouw kliniek en proefdierfaciliteit van start nlende

Het is dan eindelijk zo ver. Het GvP is gestart met de bouw van een nieuwe kliniek en proefdierfaciliteit. Na een jarenlange voorbereiding en begeleiding van de Gemeente Emmen, de Provincie Drenthe en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, zien we uit naar een spoedige oplevering. De uitvoering ligt in handen van Voortman Steel Construction. Wij hopen kort na de zomer van 2017 u uit te mogen nodigen voor de open dag!

Ruime kliniek
De kliniek is afgestemd op eisen van de toekomst. Het biedt een prettig werkklimaat voor de medewerkers, waarbij ruimte en reinheid centraal staan. Zo beschikt de kliniek over een ruim kantoor, een geoutilleerde presentatieruimte en een studieruimte voor studenten van agrarische hogescholen (Dronten en Leeuwarden) en universiteiten (Utrecht, Wageningen en Hannover), waarmee het GvP een samenwerkingsverband heeft gesloten.

Apotheek en buitenpraktijk
De apotheek bevat een duidelijke routing voor de diergeneesmiddelen en supplementen, zodat van elk individueel product de traceerbaarheid geborgd kan worden. Verder krijgen de praktijkauto's een stalling onder een luifel, zodat weersinvloeden minimale invloed hebben op de bedrijfsactiviteiten. De buitenpraktijk krijgt een aparte ruimte voor reiniging en desinfectie om elk risico op kruisbesmetting te voorkomen. Verder wordt een nachtslot ingericht, zodat ook 's nachts producten kunnen worden gebracht of gehaald.

Nieuwbouw kliniek en proefdierfaciliteit GvP

Nieuwbouw kliniek en proefdierfaciliteit van het GvP

Biosecurity
Verder staat de biosecurity in de kliniek op een hoog niveau. Zo wordt gewerkt met speciaal gecoate vloeren, wordt gewerkt met verschillende luchtcompartimenten met over- en onderdruk en kunnen medewerkers douchen indien zij afkomstig zijn van de proefdierfaciliteit, buitenpraktijk of sectieruimte. De betreffende doucheruimten zijn hierbij in de looplijnen van de betreffende medewerkers opgenomen, zodat elk potentieel besmettingsrisico tot een minimum wordt beperkt.

Modern laboratorium
Ook het laboratorium voldoet aan toekomstige eisen. Denk hierbij aan een centrale lab-administratie waarbij monsters onder code worden ingepland, een aangrenzend laboratorium met royale werkeilanden voor de bacteriologie, de serologie, de hematolgie en de parasitologie. Verder biedt de afgescheiden clean-room de mogelijkheid om DNA onderzoek (pcr) mogelijk te maken.

Afgescheiden sectiezaal
De sectiezaal krijgt extra heldere LED verlichting om gedetailleerd onderzoek mogelijk te maken en heeft verder een eigen luchtafzuiging, aparte douchevoorzieningen en een geïntegreerde koelcel (die van buitenaf te ledigen is) en een apart loket. Het onderzoeksmateriaal kan via dit loket van buitenaf worden aangeleverd, zodat kruis-besmettingen naar andere ruimtes wordt voorkomen.

Proefdierfaciliteit
De proefdierfaciliteit wordt gebouwd volgens de nieuwste inzichten en op het technologisch hoog niveau. Vanwege de hoge biosecurity normen is de faciliteit alleen voor gediplomeerd personeel toegankelijk. De toegang tot de dierverblijven is alleen mogelijk nadat de medewerker zich heeft gedoucht. Verder wordt de binnenkomende lucht gefilterd met virusfilters. De lucht wordt vervolgens voorverwarmd in de warmtewisselaar (of gekoeld m.b.v. de airco) en naar de afdelingen getransporteerd. Elke afdeling heeft een aparte klimaatcomputer zodat nauwkeurig op temperatuur, RV en CO2 gestuurd kan worden. In elk van de zes afdelingen kan onderzoek plaatsvinden met groepen van maximaal 480 kuikens, die met camera's op afstand worden bewaakt. Ter wille van een gezond milieu wordt de uitgaande lucht gereinigd met een biologische luchtwasser.

Broedkamer
Verder bevat de faciliteit een broedkamer, zodat ook het broedproces deel uit kan maken van de studie. Denk hierbij aan nieuwe concepten zoals early feeding, die hiermee kunnen worden nagebootst. Ook de proefdierfaciliteit bevat verschillende looplijnen waarbij schone en 'vuile' looplijnen enkel via douches met elkaar verbonden zijn. Om interne besmetting onmogelijk te maken wordt ook in de proefdierfaciliteit gewerkt met verschillende luchtdrukzones.

Poultry Research & Innovation Center
Het initiatief van het GvP om te starten met de proefdierfaciliteit wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Drenthe. Het op te richten Poultry Research & Innovation Center (PRIC) maakt als onderzoekcentrum een unieke samenwerking tussen kennisinstellingen, toeleverende industrie en de primaire veehouderij mogelijk. Hierdoor ontstaat een broedplaats voor innovatie. Het PRIC levert daardoor een bijdrage aan de  verduurzaming van de samenleving. Het onderzoekcentrum biedt bovendien werk aan hoogopgeleide medewerkers, stageplaatsen voor studenten en onderzoeksprojecten voor promovendi.

Toekomstgericht
De nieuwe kliniek en proefdierfaciliteit vormen met ruim 1670 m2 één van de grootste onderzoeksinstellingen op het gebied van de pluimveegezondheid in Noordwest Europa. Het centrum geeft de mogelijkheid om uitgebreid onderzoek te verrichten op het gebied van diergezondheid, dierwelzijn en de voedselveiligheid. Opdrachtgevers kunnen hierbij effecten van nieuwe producten, voeding of houderij-concepten op de diergezondheid en het dierenwelzijn laten bestuderen. Het GvP en PRIC trachten hiermee een bijdrage te leveren aan een diervriendelijke en duurzame pluimveehouderij.