Maart 2016: Invloed van vitamine D3 op spierontwikkeling (en Wooden Breast?) nlende

Vitamine D3 wordt gezien als een belangrijke katalysator voor de botvorming. Zo stimuleert vitamine D3 de opname van calcium en fosfaat uit het maagdarmkanaal, reguleert het de uitscheiding via de nieren en zorgt het voor de mineralisatie van de botten. Sinds kort weten we dat vitamine D3 echter ook de spierontwikkeling stimuleert.

GvP AD3E

GvP AD3E

Het vleeskuiken van tegenwoordig heeft een groter groeipotentieel dan een tiental jaren geleden. Hierdoor heeft het vleeskuiken behoefte aan een andere voersamenstelling. Het is daarom vreemd dat veel voersamenstellingen nog op 'oude' voedingsadviezen gebaseerd zijn. Recent onderzoek heeft aangetoond dat het toevoegen van vitamine D3 een positief effect heeft op de daggroei, de voederconversie en de spieraanzet bij vleeskuikens.

Het voordeel van een rijkere vitamine D3 dosering in het voer begint al bij de moederdieren. Deze geven het vitamine door aan het embryo, waarna in het embryo al een betere spieraanzet ontstaat. In het embryo ontwikkelen zich zogenaamde satellietcellen, die later spiercellen worden. Hoe meer cellen zich ontwikkelen tot satellietcellen, hoe meer spiercellen zich kunnen vormen. Dit proces, ook wel genexpressie genoemd, wordt gestimuleerd door hydroxy vitamine D3. Als het kuiken eenmaal uit het ei gekomen is, dan kunnen geen nieuwe spiercellen meer gevormd worden en kunnen spieren alleen nog maar groeien door in omvang (maar niet in aantal) toe te nemen. Toediening van extra hydroxy vitamine D3 helpt dus bij de vorming van gezonde spieren. Het is de vraag of het omgekeerde ook waar is: zou een tekort aan hydroxy vitamine D3 in het voer van moederdieren tot spierschade in de vorm van Wooden Breast kunnen leiden? Wij hopen u hierover binnenkort meer te kunnen informeren.