Hittestress, slecht voor dierenwelzijn en portemonnee nlende

Vleeskuikens die groeien, zetten voer om in lichaamsgewicht. Deze 'oxidatie' van organisch materiaal, is vergelijkbaar met het verbranden van hout in een kachel. Bij beide processen komt warmte vrij. En dat kan in een periode met een hoge buitentemperatuur voor problemen zorgen.

Hittestress (foto: GvP Emmen)

Symptomen.
Hittestress wordt gekenmerkt door vleeskuikens die met een geopende snavel een verhoogde ademhalingsfrequentie hebben. Ze doen dit omdat ze niet kunnen zweten zoals de meeste zoogdieren. Het 'hijgen' is nodig om water te laten verdampen, zodat het lichaam kan afkoelen. Vleeskuikens zijn vogels en vogels kunnen heel efficiƫnt hun lichaam koelen, omdat ze door het gebruik van hun luchtzakken zowel de 'borstholte' als de 'buikholte' kunnen koelen. (Let wel: vogels hebben geen gescheiden borst- en buikholte zoals mensen dit hebben).

Gevolgen van hittestress.
Door de verhoogde ademhalingsfrequentie gaat de uitwisseling van ademhalingsgassen omhoogt. Dit betekent heel concreet dat er meer CO2 wordt uitgestoten, zoals ook bij hyperventilatie bij mensen gebeurt. Dit heeft als gevolg dat de pH in het bloed stijgt, er een verschuiving in de elektrolytenbalans optreedt (o.a. het kaliumgehalte) en dat de kuikens mogelijk uitdrogen omdat ze meer water verdampen. Ook zullen de dieren meer energie verbruiken voor de verhoogde ademhaling, wat ten koste gaat van de voederconversie. Meestal zien we ook een lagere voeropname, waardoor de daggroei nog meer afneemt.

Wat kunt u doen om schade te voorkomen?
Er zijn middelen die de schade door hittestress kunnen verminderen. Zo kan vitamine C als antioxidant, de schade aan weefsels ten gevolge van hittestress verminderen. Verder kan magnesium de kracht van de hartspier ondersteunen en zorgt magnesium er voor dat de dieren rustig blijven en niet teveel warmte produceren. Kalium kan er voor zorgen dat de elektrolytbalans stabiel blijft en bicarbonaat is nodig om als buffer in het bloed de pH stabiel te houden. De genoemde stoffen zijn daarom opgenomen in de samenstelling van Thermofit, wat aanbevolen wordt om de gevolgen van hittestress te voorkomen. Thermofit kan door het drinkwater aan de dieren worden toegediend.

Uitgebreide informatie leest u verder in Pluimvee Actueel:

https://www.pluimveeactueel.nl/nieuwsartikel/2018/gedragsveranderingen-en-hogere-ademhalingsfrequentie-belangrijke-signalen-van-hittestress/b24g18c34o2125/