Dutch Poultry Expo op 19 en 20 maart in Hardenberg nlende

De jaarlijkse beurs in Hardenberg is omgedoopt tot Dutch Poultry Expo. Deze beurs wordt gehouden op dinsdag 19 en woensdag 20 maart 2019. Het GvP zal wederom op deze beurs aanwezig zijn. In onze stand vindt u dit jaar voor het eerst ook informatie over onze dierfaciliteit het Poultry Research & Innovation Centre. Verder staan we dit jaar niet alleen op een stand op de beurs, maar houden we ook een dagelijkse infomeeting in een zaal.

GvP bij LIV Hardenberg

GvP bij Dutch Poultry Expo

Beursstand GvP
Dit jaar vindt u op de beursstand informatie over de gezondheidsmonitor. Dit is een nieuwe manier waarbij de gezondheid van pluimvee op een objectieve manier in beeld gebracht gaat worden. Verschillende factoren die de gezondheid bepalen, krijgen hierbij een wegingsfactor en alle factoren tezamen bepalen de gezondheidsstatus. Door uw bedrijfsgemiddelde te vergelijken (benchmarken) met dat van andere bedrijven, kunt u uw resultaten goed vergelijken en kijkt u inzicht in de sterke en minder sterke punten van uw bedrijf.

Beursstand Poultry Research & Innovation Centre (PRIC)
Op de beursstand van het GvP vindt u ook informatie over het PRIC. Het PRIC is een dierfaciliteit waarin onderzoek naar vleeskuikens wordt uitgevoerd. U kunt hierbij denken aan innovaties op het gebied van voeding, huisvesting, broedtechniek en diergezondheid. Bedrijven die innovaties bij vleeskuikens willen meten kunnen hiervoor bij het PRIC terecht. Mogelijke opdrachtgevers zijn bij voorbeeld leveranciers van premixen, diervoeding, aanvullend diervoer, stalinrichters, broederijen, leveranciers van broedmachines en bedrijven die actief zijn in de (para)veterinaire en farmaceutische industrie.

Dagelijkse infomeeting (16:00 u-17:00 u): Veldstudie met het probioticum Poultry Star
Het Gezondheidcentrum voor Pluimvee (GvP) BV in Emmen en Biomin Benelux BV in Uden hebben op 6 vleeskuikenbedrijven in Drenthe en Overijssel een veldstudie uitgevoerd met het probioticum Poultry Star.

Poultry Star is een probioticum dat bestaat uit meerdere soorten bacteriën die een positieve bijdrage leveren aan een stabiele darmflora. Tijdens de veldstudie is onderzocht welke invloed de toediening van Poultry Star had op de darmgezondheid en de technische resultaten van de vleeskuikens. Aan deze veldstudie namen vleeskuikenbedrijven deel met minimaal 3 stallen, waarbij in één stal Poultry Star werd toegediend door middel van spray, in één stal via het drinkwater en waarbij één stal als controlestal (zonder behandeling) fungeerde. De studie werd uitgevoerd gedurende twee opeenvolgende ronden. Deze opzet is gekozen om een zo objectief mogelijke vergelijking mogelijk te maken.

De veldstudie werd uitgevoerd bij 6 vleeskuikenbedrijven (waarvan 4 vleeskuikenbedrijven met reguliere vleeskuikens en 2 vleeskuikenbedrijven met traag groeiende vleeskuikens) in Drenthe en Overijssel. De analyses werden uitgevoerd in het laboratorium van het GvP in Emmen.

Het doel van de veldstudie was om te onderzoeken welke effecten Poultry Star heeft op 9 gezondheidsparameters. Dit zijn de groei, de uniformiteit, het antibioticumgebruik, het fosfaatgehaltes in het bloed, de dysbacteriose-score, de coccidiose-score en het slachtgewicht, de voederconversie en de totale uitval. Verder werd onderzocht welke toedieningswijze de beste resultaten oplevert: toediening per spray óf door het drinkwater.

De veldstudie werd uitgevoerd in de maanden november 2018 tot en met maart 2019. De resultaten van deze veldstudie zullen worden gepresenteerd op 19 en 20 maart 2019 tijdens een bijeenkomst op de Dutch Poultry Expo in Hardenberg. De presentatie vindt op beide dagen plaats van 16:00 tot 17:00 uur.