Antibioticumresistentie, van kip naar mens. Of toch niet? nlende

In de intensieve veehouderij worden antibiotica ingezet om zieke dieren te genezen. Ziekteverwekkers kunnen als gevolg hiervan resistent worden voor antibiotica. Er wordt daarom wel gedacht dat resistente bacteriën van dier op mens worden overgedragen. GvP werkte mee aan een onderzoek van de Wageningen Universiteit & Research.

Laboratoriumonderzoek GvP

Laboratoriumonderzoek GvP

Ander DNA
Resistente bacteriën bezitten andere erfelijke eigenschappen dan niet-resistente bacteriën. Deze erfelijke eigenschappen liggen verwerkt in het DNA. Sommige liggen hierbij niet in de celkern, maar kunnen eenvoudig als 'losse pakketjes' erfelijk materiaal tussen bacteriën worden uitgewisseld. Deze pakketjes worden plasmiden genoemd.

Plasmiden
Onderzoek heeft aangetoond dat er verschillende soorten plasmiden zijn. Deze plasmiden kunnen in groepen worden ingedeeld. Het is opvallend dat resistente bacteriën bij mensen andere plasmiden bezitten dan dat resistente bacteriën bij dieren bezitten. Kortom, de resistente bacteriën bij mensen zijn niet hetzelfde als bij dieren. Het is daarom ook niet logisch dat resistente bacteriën bij mensen van dieren afkomstig zijn.

Deelnemers gezocht
Dit is een mooie opsteker voor de pluimveehouderij. Zeker nu het antibioticumgebruik in de pluimveehouderij drastisch is gereduceerd. Een verdere afname van de resistente bacteriën in de veehouderij is dan ook te verwachten. Zie ook: https://www.pluimveeweb.nl/artikelen/2018/05/forse-vermindering-antibioticaresistentie-in-nederlandse-vee/

Het GvP werkte mee aan dit onderzoek en leverde in samenwerking met één van de klanten-pluimveehouders monsters aan voor het onderzoek bij de Wageningen Universiteit & Research. Vanwege de veelbelovende resultaten wordt het onderzoek uitgebreid. Geïnteresseerde vleeskuikenhouders kunnen nog instappen in het project.

Werkelijke oorzaken
Uit onderzoek blijkt dat resistente bacteriën vooral voorkomen ten gevolge van rioolwaterzuiveringsinstallaties en riooloverstorten. De resistente bacteriën in oppervlakte wateren hebben dus een menselijke herkomst. Het vermoeden dat het resistente bacteriën uit de veehouderij zijn (die met de mest op het land zijn gebracht en zijn uitgespoeld) is dus waarschijnlijk niet correct.