20 juli: Open dag bij familie Berkepies in Nooitgedacht (bij Assen) nlende

"De Viersprong", het bedrijf van de familie Berkepies in Nooitgedacht heeft een derde vleeskuikenstal gebouwd en de twee bestaande stallen aangepast aan de eisen van het "Beter Leven 1-ster - concept" en houdt daarom een open dag op vrijdag 20 juli.

Om kennis en ervaringen met vakgenoten te delen organiseert de familie Berkepies, samen met hun toeleveranciers, op vrijdag 20 juli 2018 van 14.00 tot 18.00 uur een open dag, waarbij ook andere belangstellenden een kijkje mogen komen nemen.

Pluimveedierenarts Gerwin Bouwhuis zal in de "skybox" van de nieuwe stal om 15.00 uur, 16.00 uur en 17.00 uur een presentatie houden over "Smart Poultry Farming", waarbij een kijkje wordt genomen in de pluimveestal van de toekomst.

Belangstellenden worden hartelijk uitgenodigd aan deze dag deel te nemen.

Locatie: "De Viersprong", Borgerderweg 7, 9449 TX Nooitgedacht