20-22 oktober 2015: Landbouwrelatiedagen Hardenberg nlende

De Landbouwrelatiedagen vinden dit jaar plaats van dinsdag 20 tot en met donderdag 22 oktober. Dit jaar hebben wij gekozen voor het thema 'coccidiose'. Deze ziekte kan het bedrijfsresultaat verminderen, terwijl de pluimveehouder hier nauwelijks weet van heeft. De schade bedraagt voor een gemiddeld pluimveebedrijf al snel € 15.000,- per stal per jaar. Reden genoeg om hier stil bij te staan.

GvP op de LIV Hardenberg

GvP op de LIV Hardenberg

Coccidiose vaak onopgemerkt
Coccidiose is meestal niet duidelijk zichtbaar. Vaak zien pluimveehouders wel een minder goede vertering of een dip in de voeropname. In sommige gevallen wordt het strooisel nat en ontstaan voetzoollaesies. En bij een niet goed functionerende darm, kan ook kreupelheid of afkeur op hepatitis ontstaan. Kortom, coccidiose is een ziekte die zoveel mogelijk voorkomen moet worden.

Ons plan van aanpak
In de stand kunnen wij u onze visie op de bestrijding van coccidiose geven. Bij coccidiose is het namelijk belangrijk dat het eigen immuunsysteem van het vleeskuiken geactiveerd wordt om zelf de coccidiose infectie te bestrijden. Dit proces kan gestuurd worden met coccidiostatica in het voer, vaccinaties en middelen door het drinkwater. Hierbij heeft elke aanpak een andere uitwerking, zo hebben wij in de praktijk ervaren. Elk bedrijf vraagt daarom om een specifieke aanpak.

Demonstratie op de stand
U vindt ons op standnummer 546 in de pluimveehal. In onze stand zullen wij een demonstratie geven hoe wij met laboratorium-apparatuur de coccidiosedruk op een bedrijf kunnen vaststellen. Verder houden wij een prijsvraag over coccidiose, waarmee u een leuke prijs kunt winnen.

Maar u bent natuurlijk ook van harte welkom met al uw andere vragen of om gewoon even bij te praten!