Verlaging van Enterococcen-problematiek nlende

In samenwerking met één van haar toeleveranciers heeft het GvP een methode ontwikkeld die zou moeten leiden tot een lagere Enterococcen-problematiek. De methode wordt op dit moment op een aantal bedrijven toegepast om te zien of deze methode kan leiden tot een verminderd antibioticumgebruik op ‘enterococcen-gevoelige’ bedrijven.