Gumboro nlende

De Gumboro epidemie lijkt nog niet voorbij te zijn. Wij adviseren daarom om zorgvuldig te blijven vaccineren. Het virus kan namelijk nog steeds actief zijn. Vooral het transporteren en uitrijden van pluimveemest is een groot risico voor een Gumboro infectie. Verder blijft het van belang om de spreiding in de titers bij de eendagskuikens te blijven beoordelen. In sommige gevallen is het namelijk beter om 2x te vaccineren.