Actueel nlende

Vogelgriep: adviezen voor het herbevolken van stallen

Europese regels schrijven voor dat er bepaalde maatregelen genomen moeten worden als er hoogpathogeen AI (vogelgriepvirus dat ook voor mensen gevaarlijk kan zijn) wordt vastgesteld. De staatssecretaris kondigt in een dergelijk geval een zogenaamde standstill af. Dit houdt in dat er in een bepaalde periode (meestal 72 uur) geen pluimvee, ander gevogelte, eieren, pluimveemest en…
Lees Verder

Het GvP richt het forum www.enterococcenvrij.nl op

Tijdens de Landbouwrelatiedagen in Hardenberg stonden enterococcen-infecties bij het GvP centraal. De afgelopen jaren is er steeds meer bekend geworden over enterococcen-infecties bij vleeskuikens en hebben pluimveehouders (en adviseurs) zelf al veel ervaringen opgedaan met het terugdringen hiervan. Deze ervaringen blijven echter vaak lokaal, waardoor andere pluimveehouders telkens opnieuw het wiel moeten uitvinden. Met het…
Lees Verder

Beurs Landbouwrelatiedagen Hardenberg

De Landbouwrelatiedagen in Hardenberg vonden dit jaar plaats op 21, 22 en 23 oktober. Ook dit jaar was het GvP van de partij. We stonden in de pluimveehal op beursstand 525. Het GvP ontwikkelde een uniek programma om enterococcen infecties terug te dringen. Het programma is ontwikkeld voor de opvang van de eendagskuikens. Dit programma…
Lees Verder

Studieavond bij Gvp

Op donderdagavond 25 september werd bij het GvP in Emmen een studiavond gehouden over de ILT problematiek en over het X-treck systeem. Ruim dertig pluimveehouders en vertegenwoordigers van broederijen en voerfabrieken waren aanwezig. Aangezien de ILT problemen zich voornamelijk in Duitsland voor doen, werden de presentaties in het Duits gegeven. De eerste spreker was Gerwin…
Lees Verder

Nieuwe tarwe: oorzaak voor verteringstoornissen?

De nieuwe oogst tarwe wordt door veel pluimveehouders al ingezet. Dit zorgt regelmatig voor problemen. Zo zien we een nattere mest (en natter strooisel), een hogere coccidiosedruk, een hogere clostridiumdruk en meer problemen met voerkrabben.  Bovenstaande is goed te verklaren. Nieuwe tarwe bevat namelijk minder enzymen die koolhydraten kunnen afbreken (endogene xylanasen). Hierdoor worden koolhydraatmoleculen…
Lees Verder

ILT in de grensstreek

ILT is een ziekte die vrij weinig voorkomt. Toch zien we in Nederland af en toe een aantal uitbraken in een bepaalde regio. Zo waren er uitbraken in 2007 en sinds 2010 worden ILT uitbraken steeds vaker vastgesteld. Het virus infecteert zowel vleeskuikens, opfokkuikens, legdieren en vermeerderingsdieren. Het ziektebeeld is niet specifiek en de diagnose…
Lees Verder

Studiedag over X-treck van Vencomatic

Op 17 juni organiseerde het GvP een studiedag voor pluimveehouders en vertegenwoordigers over het X-treck systeem van Vencomatic. Dit systeem ontving tijdens het Symposium Hogere Pluimveegezondheid de innovatieprijs van het jaar. Het bijzondere van dit systeem is dat kuikens in de stal uitkomen. Hierdoor hebben ze direct water en voer ter beschikking. Verder is de…
Lees Verder

Relatiedag Pluimvee in Barneveld

Op 29 april organiseerde LTO Nederland / NOP de landelijke Relatiedag Pluimvee. Het jaarlijkse evenement heeft als doel om pluimveehouders te informeren over nieuwe ontwikkelingen in de pluimveehouderij. Dierenarts Gerwin Bouwhuis was uitgenodigd om een presentatie te houden over darmgezondheid bij vleeskuikens. Hij ging hierbij in op veel voorkomende darmstoornissen en legde uit hoe pluimveehouders…
Lees Verder

Workshop ‘Preventie voetzoollaesies’

Sinds 2013 wordt er gecontroleerd op voetzoollaesies. Dit roept bij vleeskuikenhouders regelmatig vragen op. Hoe moet je sturen op goede voetzooltjes en doe je dat zonder op rendement in te leveren? De workshop Preventie Voetzoollaesies biedt u nieuwe inzichten op deze problematiek. De Europese richtlijn voor het houden van vleeskuikens stelt eisen aan het dierenwelzijn.…
Lees Verder

Enterococcen-problematiek: “Beter goed afgekeken, dan slecht bedacht”

In sommige gevallen is het goed om ook eens in een andere sector te kijken hoe zij met vergelijkbare problemen omgaan. Het is tenslotte niet nodig om telkens zelf het wiel uit te vinden. Dat geldt ook voor de enterococcen-problematiek. In de varkenshouderij vormen infecties met streptococcen een even groot probleem als de enterococcen bij…
Lees Verder