GvP Voor een gezonde kijk op diermanagement

Het GvP fungeert als onafhankelijke pluimveepraktijk met expertise op het gebied van de diergezondheid, de voeding, de huisvesting en het diermanagement.

Enterococcen verminderen door nieuwe aanpak

In de stal kan op basis van het koppelbeeld vaak al wel een waarschijnlijkheidsdiagnose worden gesteld, maar de zekerheid volgt uit het aanvullende laboratoriumonderzoek.

Specifieke adviezen voor elke bedrijfssituatie

Het GvP levert daarom geen algemene adviezen, maar maatwerk. De bedrijfsbegeleiding is daarbij speciaal afgestemd op de wensen van de pluimveehouder.

Actueel

 • Praktijk brengt voordelen PoultryStar in beeld tijdens de Dutch Poultry Expo
  Actuele veldstudie bij vleeskuikens naar het nut van het probioticum PoultryStar Praktijk brengt voordelen PoultryStar in beeld Het effect van het probioticum PoultryStar vaststellen op 9 gezondheidsparameters bij vleeskuikens. Dat is het doel van de veldstudie van Gezondheidcentrum voor Pluimvee (GvP) en Biomin Benelux bij 6 praktijkbedrijven tussen november 2018 en maart 2019. Tijdens de…Lees verder
 • Dutch Poultry Expo op 19 en 20 maart in Hardenberg
  De jaarlijkse beurs in Hardenberg is omgedoopt tot Dutch Poultry Expo. Deze beurs wordt gehouden op dinsdag 19 en woensdag 20 maart 2019. Het GvP zal wederom op deze beurs aanwezig zijn. In onze stand vindt u dit jaar voor het eerst ook informatie over onze dierfaciliteit het Poultry Research & Innovation Centre. Verder staan…Lees verder
 • 11 januari 2019: Open dag bij familie Cnossen in Suawoude
    Op 11 januari 2019 houdt de familie Cnossen een open dag ter gelegenheid van de ingebruikname van de 5e vleeskuikenstal. Het vleeskuikenbedrijf van Auke en Wikje Cnossen is de afgelopen jaren geleidelijk gegroeid, verduurzaamd en gemoderniseerd. Zo wordt de verwarming van de stallen met biomassa gerealiseerd. Verdere wetenswaardigheden kunt u vernemen op 11 januari…Lees verder
 • Wintercursus “Vleeskuikensignalen’ bij GvP
  Een gezond pluimveebedrijf begint met gezonde dieren. In deze praktijkgerichte cursus wordt de theorie uit het boek "Vleeskuikensignalen" vertaald naar praktische toepassingen voor het vleeskuikenbedrijf. Aanleiding Het runnen van een pluimveebedrijf wordt steeds complexer. In de afgelopen jaren hebben pluimveehouders keuzes moeten maken. Bij voorbeeld voor welk vleeskuiken-marktconcept ga ik produceren? Welke methode kies ik…Lees verder
 • Onderzoekcentrum: Poultry Research & Innovation Centre
  Het Gezondheidscentrum voor Pluimvee uit Emmen heeft onder de naam Poultry and Research Innovation Centre (PRIC) een proeftuin opgezet die functioneert als een onafhankelijk kenniscentrum voor de gehele keten in de pluimveehouderij: voor veehouders, broederijen, voerleveranciers en slachterijen. In dit kenniscentrum wordt de kennis van toeleveranciers, universiteiten, hogescholen en eindgebruikers gebundeld om te komen tot…Lees verder
 • 20 juli: Open dag bij familie Berkepies in Nooitgedacht (bij Assen)
  "De Viersprong", het bedrijf van de familie Berkepies in Nooitgedacht heeft een derde vleeskuikenstal gebouwd en de twee bestaande stallen aangepast aan de eisen van het "Beter Leven 1-ster - concept" en houdt daarom een open dag op vrijdag 20 juli. Om kennis en ervaringen met vakgenoten te delen organiseert de familie Berkepies, samen met…Lees verder

 

Praktijk Emmen
James Cookstraat 10
7825 AN  Emmen

 

Dependance Rütenbrock
Hauptstrasse 45-B
49733 Haren-Rütenbrock (D)

24x7 bereikbaar op:
(0591) 613 908

Contact Opnemen

 

Probiotica

Op verzoek van o.a. McDonalds, vragen slachterijen steeds vaker om een antibioticumvrije houderij. Een robuust immuunsysteem en een gezond maagdarmkanaal zijn daarbij cruciaal.

In de darm van de kip leven veel bacteriën, daarom is een goede balans in de darm van groot belang. Probiotica kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Het GvP voert momenteel in samenwerking met een farmaceutisch bedrijf een veldstudie uit, naar het optimale toedieningsmoment en de juiste toedieningswijze. Op deze manier proberen wij te achterhalen hoe we probiotica nog effectiever kunnen inzetten om het gebruik van antibioticum te voorkomen.

 

RTL4 Wist je dat?

RTL4 Wist je dat?

Pluimveehouderij op tv

Het RTL programma ‘Wist je dat?’ besteedde  aandacht aan de Nederlandse vleeskuikenhouderij.
Presentator Koert-Jan de Bruijn liep een dagje met het Gezondheidscentrum voor Pluimvee (GvP) in Emmen mee. Hij bezocht onder meer een vleeskuikenbedrijf en keek mee in het laboratorium. Bekijk hieronder de aflevering.

De Nederlandse consument heeft vaak een verkeerd beeld van de Nederlandse pluimveehouderij. Om het Nederlandse publiek een waarheidsgetrouw beeld te geven, ontwikkelde het GvP, in samenwerking met Kanters Special Products en Vencomatic, de volgende filmopname:

"Wist je dat?" filmopname bij GvP

BEDRIJFSBEGELEIDING

Ons unieke concept
Volledig afgestemd op de wensen van de pluimveehouder.

De één wenst zo weinig mogelijk begeleiding en doet zoveel mogelijk zelf, terwijl de ander juist het voordeel inziet van intensieve begeleiding en/of besteedt het liefst zoveel mogelijk uit.

lees verder

HET TEAM

Enthousiast en betrokken
Hoe wij de gezondheidsstatus op pluimveebedrijven verhogen.

SLG_0773kl (2)

Ons team bestaat momenteel uit een groep van vier pluimveedierenartsen, drie dierenartsassistenten en een analist.

lees verder