GvP Voor een gezonde kijk op diermanagement

Het GvP fungeert als onafhankelijke pluimveepraktijk met expertise op het gebied van de diergezondheid, de voeding, de huisvesting en het diermanagement.

Enterococcen verminderen door nieuwe aanpak

In de stal kan op basis van het koppelbeeld vaak al wel een waarschijnlijkheidsdiagnose worden gesteld, maar de zekerheid volgt uit het aanvullende laboratoriumonderzoek.

Specifieke adviezen voor elke bedrijfssituatie

Het GvP levert daarom geen algemene adviezen, maar maatwerk. De bedrijfsbegeleiding is daarbij speciaal afgestemd op de wensen van de pluimveehouder.

Actueel

 • 7 april 2016: Gaat u mee naar de LTO/NOP Pluimvee Relatiedag?
  De pluimveehouder wil het optimale resultaat, of het nu maximale groei of eierproductie is of het optimale saldo.  Behalve management is het het voer dat het verschil maakt. Het voeren van kippen is in essentie niets anders dan het optimaal benutten en gezond houden van de spijsverteringsorganen van de kip. Tijdens de komende Pluimvee Relatiedag…Lees verder
 • Maart 2016: Invloed van vitamine D3 op spierontwikkeling (en Wooden Breast?)
  Vitamine D3 wordt gezien als een belangrijke katalysator voor de botvorming. Zo stimuleert vitamine D3 de opname van calcium en fosfaat uit het maagdarmkanaal, reguleert het de uitscheiding via de nieren en zorgt het voor de mineralisatie van de botten. Sinds kort weten we dat vitamine D3 echter ook de spierontwikkeling stimuleert. Het vleeskuiken van…Lees verder
 • Januari/Februari 2016: Studie-avonden over diverse kuikenconcepten en ‘insecten’ in diervoeding
  Het GvP houdt regelmatig studie-activiteiten over actuele ontwikkelingen in de pluimveesector. Op de komende studie-avond zullen wij ingaan op de verschillende houderij-concepten voor vleeskuikens, zoals het gescheiden mest van haantjes en hennetjes, traag-groeiende vleeskuikens en scharrelconcepten. Verder willen wij u graag een nieuw inzicht bieden op het gebied van de pluimveevoeding, waarbij ook een korte…Lees verder
 • januari 2016: Koude nachten: pas op voor ORT infecties
  In de afgelopen weken hebben we te maken gekregen met extreem winterweer. Niet alleen het verkeer heeft hier veel last van ondervonden. Ook de gezondheid van pluimvee kan hier onder te lijden hebben. Vooral luchtweginfecties zijn hiervan een goed voorbeeld. Bij verstoringen van het klimaat zien deze luchtweginfecties de kans om aan te slaan en…Lees verder
 • December 2015: Het formularium als richtlijn voor het gebruik van 1e, 2e en 3e keus antibiotica
  Het is in het belang van de sector dat de pluimveehouderij pluimveevlees produceert dat als kwaliteitsproduct via de retail verkocht kan worden. Het GvP spreekt daarom regelmatig met slachterijen om hieraan een positieve bijdrage te leveren. Belangrijke agendapunten hierbij zijn het het verlagen van de afkeur en het gebruik van antibiotica. Visie op antibiotica Het…Lees verder
 • December 2015: Landelijk antibiogram voor pluimvee
  Het bestrijden van bacteriële infecties bij pluimvee is gelukkig steeds minder vaak nodig. Door innovaties op het gebied van diermanagement, vaccinatie, voeding en huisvesting blijken bacteriële infecties namelijk steeds minder vaak voor te komen. Om het gebruik van antibiotica zo verantwoord mogelijk te maken is door de GD een pilot opgezet: landelijk antibiogram. Kwaliteit van…Lees verder

 

Praktijk Emmen
James Cookstraat 10
7825 AN  Emmen

 

Dependance Rütenbrock
Hauptstrasse 45-B
49733 Haren-Rütenbrock (D)

24x7 bereikbaar op:
(0591) 613 908

Contact Opnemen

 

Probiotica

Op verzoek van o.a. McDonalds, vragen slachterijen steeds vaker om een antibioticumvrije houderij. Een robuust immuunsysteem en een gezond maagdarmkanaal zijn daarbij cruciaal.

In de darm van de kip leven veel bacteriën, daarom is een goede balans in de darm van groot belang. Probiotica kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Het GvP voert momenteel in samenwerking met een farmaceutisch bedrijf een veldstudie uit, naar het optimale toedieningsmoment en de juiste toedieningswijze. Op deze manier proberen wij te achterhalen hoe we probiotica nog effectiever kunnen inzetten om het gebruik van antibioticum te voorkomen.

 

RTL4 Wist je dat?

RTL4 Wist je dat?

Pluimveehouderij op tv

Het RTL programma ‘Wist je dat?’ besteedde  aandacht aan de Nederlandse vleeskuikenhouderij.
Presentator Koert-Jan de Bruijn liep een dagje met het Gezondheidscentrum voor Pluimvee (GvP) in Emmen mee. Hij bezocht onder meer een vleeskuikenbedrijf en keek mee in het laboratorium. Bekijk hieronder de aflevering.

De Nederlandse consument heeft vaak een verkeerd beeld van de Nederlandse pluimveehouderij. Om het Nederlandse publiek een waarheidsgetrouw beeld te geven, ontwikkelde het GvP, in samenwerking met Kanters Special Products en Vencomatic, de volgende filmopname:

"Wist je dat?" filmopname bij GvP

BEDRIJFSBEGELEIDING

Ons unieke concept
Volledig afgestemd op de wensen van de pluimveehouder.

De één wenst zo weinig mogelijk begeleiding en doet zoveel mogelijk zelf, terwijl de ander juist het voordeel inziet van intensieve begeleiding en/of besteedt het liefst zoveel mogelijk uit.

lees verder

HET TEAM

Enthousiast en betrokken
Hoe wij de gezondheidsstatus op pluimveebedrijven verhogen.

SLG_0773kl (2)

Ons team bestaat momenteel uit een groep van vier pluimveedierenartsen, drie dierenartsassistenten en een analist.

lees verder