GvP Voor een gezonde kijk op diermanagement

Het GvP fungeert als onafhankelijke pluimveepraktijk met expertise op het gebied van de diergezondheid, de voeding, de huisvesting en het diermanagement.

Enterococcen verminderen door nieuwe aanpak

In de stal kan op basis van het koppelbeeld vaak al wel een waarschijnlijkheidsdiagnose worden gesteld, maar de zekerheid volgt uit het aanvullende laboratoriumonderzoek.

Specifieke adviezen voor elke bedrijfssituatie

Het GvP levert daarom geen algemene adviezen, maar maatwerk. De bedrijfsbegeleiding is daarbij speciaal afgestemd op de wensen van de pluimveehouder.

Actueel

 • Kropverlamming door ziekte van Marek
  Bezoedeling van karkassen aan de slachtlijn is ongewenst. Toch zien we dit in de praktijk regelmatig optreden. 'Voerkroppen' worden vaak aangeduid als oorzaak van dit probleem. In sommige gevallen helpt het langer nuchter zetten voor het slachten niet. De ziekte van Marek kan in die gevallen een rol spelen. Klassieke Marek De ziekte van Marek…Lees verder
 • LIV Hardenberg 25-27 oktober 2016
  Ook dit jaar staat het GvP op de LIV Hardenberg in de pluimveehal. U vindt ons op standnummer 533.  Lees verder
 • 23 augustus 2016: Nazomer met tropische dagen
  Diverse weerstations voorspellen tropische temperaturen voor de komende vier dagen. Bij vleeskuikens kan dat hittestress opleveren. Dit fenomeen wordt versterkt door een hoge luchtvochtigheid. Pluimveehouders kunnen hittestress voorkomen met behulp van een aantal maatregelen. Deze adviezen gelden ook voor houders van 'langzaam-groeiende' kuikens. Wind-chill effect Hittestress ontstaat vooral als de kuikens zelf veel warmte produceren,…Lees verder
 • 21 juni 2016: Studie-avond over het houden van Hubbard vleeskuikens
  Het houden van Hubbard vleeskuikens vraagt om een specifieke aanpak. Deze aanpak verschilt van die van de gebruikelijke 'rassen' zoals de Ross 308, de Ross 708 en de Cobb 500. Bij de Hubbard kuikens is het belangrijk om het slachtgewicht op de juiste levensdag te bereiken, een goede voederconversie te realiseren en uit de praktijk…Lees verder
 • 7 april 2016: Gaat u mee naar de LTO/NOP Pluimvee Relatiedag?
  De pluimveehouder wil het optimale resultaat, of het nu maximale groei of eierproductie is of het optimale saldo.  Behalve management is het het voer dat het verschil maakt. Het voeren van kippen is in essentie niets anders dan het optimaal benutten en gezond houden van de spijsverteringsorganen van de kip. Tijdens de komende Pluimvee Relatiedag…Lees verder
 • Maart 2016: Invloed van vitamine D3 op spierontwikkeling (en Wooden Breast?)
  Vitamine D3 wordt gezien als een belangrijke katalysator voor de botvorming. Zo stimuleert vitamine D3 de opname van calcium en fosfaat uit het maagdarmkanaal, reguleert het de uitscheiding via de nieren en zorgt het voor de mineralisatie van de botten. Sinds kort weten we dat vitamine D3 echter ook de spierontwikkeling stimuleert. Het vleeskuiken van…Lees verder

 

Praktijk Emmen
Atlantis 39
7821 AX Emmen

 

Dependance Rütenbrock
Hauptstrasse 45-B
49733 Haren-Rütenbrock (D)

24x7 bereikbaar op:
(0591) 613 908

Contact Opnemen

 

RTL4 Wist je dat?

RTL4 Wist je dat?

Pluimveehouderij op tv

Het RTL programma ‘Wist je dat?’ besteedde  aandacht aan de Nederlandse vleeskuikenhouderij.
Presentator Koert-Jan de Bruijn liep een dagje met het Gezondheidscentrum voor Pluimvee (GvP) in Emmen mee. Hij bezocht onder meer een vleeskuikenbedrijf en keek mee in het laboratorium. Bekijk hieronder de aflevering.

De Nederlandse consument heeft vaak een verkeerd beeld van de Nederlandse pluimveehouderij. Om het Nederlandse publiek een waarheidsgetrouw beeld te geven, ontwikkelde het GvP, in samenwerking met Kanters Special Products en Vencomatic, de volgende filmopname:

"Wist je dat?" filmopname bij GvP

BEDRIJFSBEGELEIDING

Ons unieke concept
Volledig afgestemd op de wensen van de pluimveehouder.

De één wenst zo weinig mogelijk begeleiding en doet zoveel mogelijk zelf, terwijl de ander juist het voordeel inziet van intensieve begeleiding en/of besteedt het liefst zoveel mogelijk uit.

lees verder

HET TEAM

Enthousiast en betrokken
Hoe wij de gezondheidsstatus op pluimveebedrijven verhogen.

SLG_0773kl (2)

Ons team bestaat momenteel uit een groep van vier pluimveedierenartsen, drie dierenartsassistenten en een analist.

lees verder